33B80364B8 Jpeg

Concept Cyclee: máy chiếu trạng thái đang chạy trên đường của xe đạp

Concept Cyclee: máy chiếu trạng - Xe đạp thân thiện với môi trường nhưng có nhược điểm là tốc độ chậm và không có đèn xi-nhan nên các xe đằng sau thỉnh thoảng không biết được rằng họ đang chạy hay dừng, chuẩn bị rẽ trái hay quẹo phải. read more