Ad81D7A500 Jpeg

Phát hiện “ếch ma” tưởng đã tuyệt chủng tại ốc đảo ở Chile

Phát hiện “ếch ma” tưởng - Các nhà khoa học Chile mới đây đã công bố phát hiện lại một loài ếch cực hiếm được nhìn thấy lần cuối cách đây hơn 80 năm ở một sa mạc xa xôi của Chile. read more