2642239Ede Jpeg

Phát hiện tượng thần bằng kim loại 2.000 năm tuổi của người Celt

Phát hiện tượng thần bằng - Các nhà khảo cổ đang khai quật một bãi đỗ xe ở Cambridgeshire đã phát hiện một bức tượng thần nhỏ bằng kim loại 2.000 năm tuổi hiếm có của người Celt. read more