0319Fb7D44 Jpeg

Bộ đôi phi hành gia mẹ và con gái đầu tiên ở vùng Caribean chinh phục vũ trụ

Bộ đôi phi hành gia - Chị Keisha Schahaff và cô con gái Anastasia Mayers sẽ trở thành những nữ phi hành gia đầu tiên của Antigua & Barbuda, đồng thời là bộ đôi mẹ con đầu tiên ở vùng Caribe, du hành vào vũ trụ. read more