F1C0C0Ba72 Jpeg

Gỗ đầu tiên trên Trái đất xuất hiện tại Cairo (New York) cách đây “chưa lâu”

Gỗ đầu tiên trên Trái - Cách đây 400 triệu năm, trên Trái đất vẫn chưa hề có gỗ bởi cây thân gỗ chỉ xuất hiện cách đây 390 triệu năm tại Cairo (New York, Mỹ). read more