Ab70281266 Jpeg

FPT Telecom International (FTI) “bắt tay” Aruba và AWING, tham vọng chiếm 35% giải pháp số cho thị trường bán lẻ, khách sạn, F&B tại Việt Nam

Chuyển đổi số được xem là một xu thế tất yếu với mọi doanh nghiệp (DN), nếu muốn cạnh tranh và phát triển. Trong xu thế này, các DN sẽ đẩy nhanh sự chuyển dịch từ phương thức kinh doanh truyền thống, sang các phương thức kinh doanh mới, đặc biệt trên các nền tảng số, đặc biệt với những mảng đang chịu “tổn thất” nặng từ Covid-19 và liên tiếp là suy thoái kinh tế. read more