74Fa93F765 Jpeg

Doanh nghiệp Singapore muốn đầu tư 6.100 tỷ đồng vào Hải Dương

Doanh NghiệP Singapore MuốN đầU Tư 6.100 Tỷ đồNg VàO HảI DươNg - ẢNh 1.

Theo báo cáo của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương tại phiên họp thường kỳ tháng 9 (lần 3) của UBND tỉnh, nhà đầu tư Singapore Biel Crystal mong muốn đầu tư xây dựng dự án sản xuất thủy tinh và các sản phẩm thủy tinh, sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học, các sản phẩm từ plastic… tại Khu công nghiệp An Phát 1 huyện Nam Sách với diện tích đất sử dụng khoảng 20,2 ha. read more