B53D889B82 Jpeg

Nam Long (NLG) chào bán thành công 500 tỷ đồng trái phiếu, tài sản đảm bảo là khu đất 49ha

Giá hiện tại Thay đổi

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã NLG) vừa công bố báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ. Cụ thể, công ty đã phát hành 5.000 trái phiếu riêng lẻ mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng mệnh giá tối đa 500 tỷ đồng. Ngân hàng TMCP Phương Đông là tổ chức duy nhất tham gia mua trái phiếu. read more

B53D889B82 Jpeg

Nam Long muốn huy động 500 tỷ đồng trái phiếu để đầu tư dự án tại Cần Thơ, dùng khu đất 49ha tại Long An làm TSĐB

Giá hiện tại Thay đổi

HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG) vừa thông qua phương án phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 5 năm. Số trái phiếu này là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo và chỉ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức. read more