4A418A6C9C Jpeg

Loại cá bé tí ngọt thịt ít xương là đặc sản miền Tây, bán 45.000đ/kg, nấu kiểu này dân thành phố thích mê

Loại cá nhà nghèo trông bé tí ti nhưng lại rất ngon và được nhiều người yêu thích.

Lòng tong là loại cá nước ngọt được nhiều người yêu thích. Có 2 loại cá lòng tong là lòng tong đá và lòng tong bay. Loại cá này có nhiều ở vùng sông nước, đặc biệt là ở khu vực Phong Điền (Cần Thơ). read more