B53D889B82 Jpeg

Doanh nghiệp thu lợi nhất nhì ngành ô tô Việt mà không cần bán xe: nhận về hơn 35.000 tỷ tiền mặt trong 6 năm, liên tục chia cổ tức 40-50%/năm

Giá hiện tại Thay đổi

Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM, mã VEA) đã công bố BCTC hợp nhất kiểm toán bán niên năm 2023 với doanh thu thuần đạt hơn 1.984 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế ghi nhận đạt 3.182 tỷ đồng, giảm nhẹ hơn 1% so với cùng kỳ năm trước. read more