Ccc2598140 Png

‘Con rồng’ dài 369m được tìm thấy, thôn dân vội báo cáo thì hiện trường lập tức bị phong tỏa

Vào ngày 2 tháng 2 âm lịch năm 1988, Khương Diên Phương, một người dân ở thôn Khương Dao ở Hàm Đan thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã dậy rất sớm và bắt đầu dọn sân. Sau đó, anh ta đến đồi Ngọa Long để xúc cát đem về sửa nhà. Thế nhưng, khi người nông dân đang làm việc thì bất ngờ đào trúng một vật thể lạ. Nó giống như những cột đá được đặt nằm, Khương Diên Phương định thử xem nó là thứ gì ai ngờ càng đào càng thấy vật này dài như không có điểm cuối.
read more