B53D889B82 Jpeg

Quan hệ Việt – Mỹ sang trang sử mới: Điểm tên những DN niêm yết có 30-70% doanh thu đến từ thị trường Mỹ

Giá hiện tại Thay đổi

Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ được nâng lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, mở ra trang sử mới trong mối quan hệ của 2 nước và kỳ vọng tạo ra bước nhảy vọt về kinh tế. Trên sàn chứng khoán, nhiều DN lớn đã có mối giao thương với thị trường Mỹ trong nhiều năm và cho đến nay, thị trường này đã chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh thu của họ. read more