113D790E15 Jpeg

Dự án 600 triệu USD Lotte Mall Tây Hồ xin tăng thời hạn hoạt động đến năm 2060

Theo đó, Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong-bin đề xuất TP. Hà Nội điều chỉnh thời hạn hoạt động của dựa án kể từ khi giao đất năm 2010 đến năm 2060, thay vì thời hạn được phê duyệt từ năm 1996 đến năm 2046 trước đó. read more