F19E8F9654 Png

Áp dụng chiến lược ‘1+n’ trị giá hàng tỷ USD/năm cho một lĩnh vực quan trọng, Trung Quốc thu trái ngọt nhờ sức ảnh hưởng to lớn trên thị trường toàn cầu

Trung Quốc đang thống trị chuỗi cung ứng ô tô điện và tạo ra nhiều thách thức cho các thị trường lớn khác. Dữ liệu do Bloomberg NEF cũng chỉ ra rằng việc ít phụ thuộc vào Trung Quốc trong lĩnh vực này sẽ là điều rất khó khăn. read more