1C01E06994 Jpeg

Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp 12-15% có bất thường?

LãI SuấT TráI PhiếU Doanh NghiệP 12-15% Có BấT ThườNg? - ẢNh 1.

Tại Hội thảo về giải pháp phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp & Lễ ký kết hợp tác giữa FiinRatings và PVIAM ngày 21/9, ông Lê Hồng Khang, Giám đốc Xếp hạng Tín nhiệm, FiinRatings cho biết, tiếp nối sự trầm lắng của năm 2022, hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2023 vẫn khá nhỏ giọt. read more