D692Ea6893 Jpeg

Sóc Trăng sẽ hình thành cảng biển ngoài khơi cửa Trần Đề

  Theo đó, quan điểm phát triển của tỉnh Sóc Trăng được xác định là khai thác hiệu quả lợi thế vị trí chiến lược ven biển quan trọng và hạ tầng giao thông kết nối liên vùng để xây dựng Sóc Trăng trở thành cửa ngõ chính ra biển Đông của vùng ĐBSCL, là trung tâm đầu mối của vùng về nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, logistics với trọng tâm là cảng biển ngoài khơi cửa Trần Đề.

  SóC TrăNg Sẽ HìNh ThàNh CảNg BiểN NgoàI KhơI CửA TrầN Đề - ẢNh 1.

  Phối cảnh cảng biển Trần Đề

  Mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu đưa Sóc Trăng trở thành một tỉnh phát triển khá của vùng ĐBSCL; công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển, nông nghiệp hiện đại và bền vững; hình thành cảng biển ngoài khơi cửa Trần Đề và có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; có hệ thống đô thị phát triển theo hướng xanh, thông minh, bền vững. Tầm nhìn đến năm 2050, Sóc Trăng trở thành khu vực phát triển động lực của vùng ĐBSCL gắn với phát triển cảng biển Trần Đề…

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *