F7Ba3Deb37 Png

Petrolimex báo lãi gấp 4 lần cùng kỳ nhờ thoái vốn PGBank, lượng tiền mặt và tiền gửi tăng hơn 7.000 tỷ

Giá hiện tại
Thay đổi

  Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, mã: PLX) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2023, ghi nhận doanh thu thuần giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ xuống 72.414 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt 3.839 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ.

  Trong kỳ, doanh thu tài chính PLX đạt 1.189 tỷ đồng, gấp 4,3 lần so với cùng kỳ. Đáng chú ý, trong quý, PLX ghi nhận 646 tỷ đồng tiền lãi từ các khoản đầu tư. Đây là khoản lợi nhuận hoạt động tài chính từ việc thoái vốn tại Ngân hàng TMCP Petrolimex (PG Bank) sau khi Petrolimex hoàn thành chuyển quyền sở hữu cổ phiếu PG Bank cho các nhà đầu tư.

  BCTC hợp nhất Petrolimex quý 3/2023

  Petrolimex BáO LãI Quý 3 TăNg GấP 4 LầN CùNg Kỳ Nhờ ThoáI VốN Pgbank, LượNg TiềN MặT Và TiềN GửI TăNg HơN 7.000 Tỷ - ẢNh 2.

  BCTC hợp nhất Petrolimex bán niên 2023

  Khấu trừ đi các chi phí, Petrolimex ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.180 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 729 tỷ, gấp 3,8 lần cùng kỳ.

  Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần PLX giảm 9% xuống 205.596 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cao gấp 4,6 lần cùng kỳ năm 2022 lên 2.288 tỷ đồng.

  Photo-1698726216192

  Tại thời điểm 30/9/2023, tổng tài sản của Petrolimex đạt 81.876 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Lượng tiền mặt, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng khoảng 24.791 tỷ đồng, tăng 7.092 tỷ so với đầu năm.

  Phía bên kia bảng cân đối, tổng nợ phải trả ghi nhận 53.448 tỷ đồng, tăng hơn 6.755 tỷ so với đầu năm, tổng nợ vay ở mức 17.092 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 28.428 tỷ đồng.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *