Eb6E1Aee5B Jpeg

Người dân Bà Rịa – Vũng Tàu có thu nhập gần 9.000 USD trong năm tới?

  Năm nay, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trừ dầu thô và khí đốt của Bà Rịa – Vũng Tàu tăng 5,75%, thấp hơn so với mức tăng 7,15% ở năm 2022. Một số địa phương ở khu vực phía Nam như Bình Dương đạt 5,97%, thấp hơn mức 8,5 – 8,7% đặt ra và cũng thấp hơn năm 2022; Đồng Nai GRDP tăng 5,3 so với cùng kỳ nhưng không đạt mục tiêu đề ra và tăng thấp nhất trong các tỉnh vùng Đông Nam Bộ.

  Theo ông Phạm Viết Thanh – Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu, năm nay tình hình thế giới dù có một số tín hiệu tích cực nhưng về tổng thể chưa ra khỏi giai đoạn khó khăn, diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng việc phát triển kinh tế , xã hội Bà Rịa – Vũng Tàu. Tuy nhiên, địa phương đã thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu kinh tế, môi trường, văn hóa xã hội, thu hút đầu tư trên 2,5 tỷ USD quy đổi.

  NgườI DâN Bà RịA - VũNg TàU Có Thu NhậP GầN 9.000 Usd Trong NăM TớI? - ẢNh 1.

  Ông Phạm Viết Thanh – Bí thư Tỉnh ủy

  Ông Thanh cho biết, năm nay địa phương đã thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu kinh tế, môi trường, văn hóa xã hội, thu hút đầu tư trên 2,5 tỷ USD quy đổi. Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ và các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ VII, Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra.

  Trong khi đó, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó đoán định. Thị trường bất động sản, việc làm phục hồi chậm; thiên tai, bão lũ, thời tiết cực đoan… tiếp tục diễn biến bất thường.

  Do đó, ông Thanh đề nghị kế hoạch, tiến độ thực hiện nhiệm vụ của năm 2024 phải được ban hành trong tháng 12 này. UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, các ngành, các địa phương xây dựng kế hoạch và thực hiện quyết liệt ngay từ đầu các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh.

  “Rà soát, bổ sung các nguồn thu phát sinh mới , quản lý chặt chẽ nguồn thu ngân sách nhà nước, bảo đảm hoàn thành dự toán thu ngân sách địa phương năm 2024, thực hành tiết kiệm chi và quản lý chi ngân sách hiệu quả”, ông Thanh nói.

  NgườI DâN Bà RịA - VũNg TàU Có Thu NhậP GầN 9.000 Usd Trong NăM TớI? - ẢNh 2.

  Mục tiêu năm 2024 của

  “Mục tiêu năm 2024 là GRDP tăng 8,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 8.900 USD/người (không tính dầu khí), cơ cấu kinh tế Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục theo hướng bền vững. Cơ cấu chi ngân sách tiếp tục giảm tỷ lệ chi thường xuyên và dành trên 60% chi ngân sách cho đầu tư phát triển”, ông Thanh nói.

  Người đứng đầu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng yêu cầu triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp nâng cao tỷ lệ lấp đầy trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; phối hợp thúc đẩy thực hiện dự án Cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo. Khẩn trương triển khai dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt trong khu Tóc Tiên, dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Côn Đảo và các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2020 – 2025. Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tổ chức quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm…

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *