E4636A56E6 Jpeg

Nghệ An dự kiến giảm hơn 1.000 người làm việc ở cấp tỉnh và huyện

  Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành khai mạc kỳ họp thứ 17, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, vào ngày mai (5/12).

  Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét 35 báo cáo của Thường trực và các ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan tư pháp.

  Trước đó ngày 29/11,

  Kỳ họp thứ 17 này cũng sẽ xem xét, thông qua 33 dự thảo nghị quyết . Trong đó có Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024; Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024; Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Trung ương thực hiện ba Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An; các Nghị quyết về phê duyệt tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách trong các đơn vị sự nghiệp chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2024; giao số lượng cán bộ , công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024; giao biên chế công chức trong các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước 2024.

  Theo dự thảo Nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2024, tính đến ngày 30/9/2023, tổng số cán bộ công chức hiện có là 3.091 người. Trong đó cấp tỉnh là 1.639 người, cấp huyện là 1.452 người. Còn 201 biên chế đang làm quy trình tuyển dụng công chức để thay thế cán bộ, công chức nghỉ hưu, nghỉ tinh giản năm 2023 và để tinh giản biên chế giai đoạn 2023-2026.

  Theo thông báo số 1117 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, biên chế công chức giao năm 2024 là 3.259 biên chế, giảm 33 biên chế so với năm 2023 (giảm 1%). Cụ thể, giảm 27 biên chế theo đề xuất của các đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện. Giảm 11 biên chế theo kế hoạch của Tỉnh ủy. Bổ sung 4 biên chế cho 4 cơ quan, đơn vị gồm: Sở Tư pháp, Sở Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. Bổ sung dự phòng 1 biên chế.

  Về dự thảo dự thảo nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách trong các đơn vị sự nghiệp chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2024 được UBND tỉnh xây dựng trình HĐND tỉnh xem xét là 55.861 người, giảm 1.067 người so với năm 2023.

  Trong đó, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh và các tổ chức Hội giao 13.558 người, giảm 446 người so với năm 2023 (giảm 45 người theo đề nghị của các đơn vị; giảm 20 người theo kế hoạch của Tỉnh ủy; giảm 381 người theo thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy); đơn vị sự nghiệp cấp huyện là 42.130 người, giảm 363 người so với năm 2023; số người làm việc dự phòng năm 2024 là 173 người, giảm 258 người so với năm 2023.

  UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh xem xét, giao 35 hợp đồng lao động hưởng lương từ ngân sách cấp huyện cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục nhóm 4.

  Theo đó, ở dự thảo nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2024 và dự thảo nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc, lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách trong các đơn vị sự nghiệp chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2024, toàn tỉnh sẽ giảm tổng số 1.100 người.

  Về dự thảo số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024 được UBND tỉnh xây dựng giao với tổng số cán bộ công chức cấp xã là 9.815 người, tăng so với năm 2023 là 335 người; Tổng số người hoạt động không chuyên trách cấp xã được giao năm 2024 là 6.103 người, tăng so với số lượng được giao năm 2023 là 335 người. Toàn tỉnh so với năm 2023 tăng 670 người.

  Được biết, trong kỳ họp thứ 17 này sẽ tiến hành chất vấn 2 nhóm vấn đề gồm: Công tác quản lý, hiệu quả sử dụng đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh và các tổng đội thanh niên xung phong và Giải pháp để phát triển du lịch Nghệ An thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *