3D93860122 Png

Lợi nhuận quý 3/2023 của Vinamilk cao nhất hai năm, cầm hơn 26.500 tỷ tiền mặt và tiền gửi

Giá hiện tại
Thay đổi

  CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk, VNM) vừa công bố BCTC quý 3/2023 với doanh thu 15.636 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn với mức 6,7% còn 9.082 tỷ đồng giúp lợi nhuận gộp của công ty tăng 3,2% lên 6.555 tỷ đồng.

  Doanh thu hoạt động tài chính của Vinamilk đạt 484 tỷ đồng, tăng 43,2% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ lãi tiền gửi tăng. Chi phí tài chính của doanh nghiệp này cũng giảm trong khi chi phí bán hàng cùng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ. 

  Kết quả, Vinamilk thu về 2.492 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ, tăng 8,5% so với thực hiện quý 3/2022. EPS tăng từ 985 đồng lên 1.066 đồng. Đây là khoản lợi nhuận lớn nhất mà công ty ghi nhận trong vòng hai năm qua, và cũng là quý thứ hai liên tiếp tăng trưởng dương. 

  Vinamilk thông tin các hoạt động marketing đã mang lại kết quả kinh doanh khả quan cho nhiều nhãn hàng. Ví dụ, doanh thu 9 tháng của sữa đặc Ông Thọ và sữa bột người lớn Sure Prevent ghi nhận tăng trưởng lũy kế gần hai chữ số, doanh số quý III của sữa Super Nut 9 loại hạt và sữa tươi Green Farm tăng lần lượt gần gấp 3 lần và 2 lần so với cùng kỳ 2022.

  Các thị trường nước ngoài đóng góp doanh thu thuần 2.384 tỷ đồng trong quý III và 7.218 tỷ đồng lũy kế 9 tháng. Mảng xuất khẩu tăng 5% nhờ sự phục hồi tích cực từ một số thị trường có tình hình chính trị ổn định hơn so với 6 tháng đầu năm, cùng với sự ổn định tại thị trường Trung Đông và Đông Nam Á.

  Ngoài ra, chi nhánh nước ngoài AngkorMilk tại Campuchia tiếp tục tăng trưởng gần 10% và chi nhánh Driftwood tại Mỹ duy trì ở mức nền cao của cùng kỳ.

  Lũy kế 9 tháng, Vinamilk ghi nhận doanh thu 44.750 tỷ đồng, gần như đi ngang so với năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 6.547 tỷ đồng, giảm 100 tỷ đồng so với 9T2022.

  Năm 2023, Vinamilk đặt kế hoạch tổng doanh thu 63.380 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 8.622 tỷ đồng. Như vậy, sau ba quý, công ty đã thực hiện được 71% mục tiêu doanh thu và 77% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

  Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của Vinamilk đạt 54.967 tỷ đồng tăng 6.500 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tài sản cố định ở mức 12.056 tỷ đồng, gần như không thay đổi gì sau 9 tháng. Hàng tồn kho tăng hơn 100 tỷ đồng lên 5.697 tỷ đồng.

  Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn với tổng giá trị 26.588 tỷ đồng. Ba quý đầu năm, khoản này đem về cho Vinamilk 1.148 tỷ lãi tiền gửi, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái và đóng góp không nhỏ vào lợi nhuận công ty.

  Tổng nợ vay tài chính của Vinamilk ở mức 7.156 tỷ đồng. Chi phí lãi vay 9 tháng ghi nhận 258 tỷ đồng, ở mức thấp so với khoản tiền lãi ngân hàng thu về. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 34.000 tỷ đồng.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *