E5Da11570D Png

Hòa Phát bổ nhiệm Trưởng Ban pháp chế Trần Thị Thu Hiền làm Phó Tổng giám đốc

Giá hiện tại
Thay đổi

  Ngày 1/12 vừa qua, Hội đồng quản trị ban hành nghị quyết về việc bổ nhiệm nhân sự.

  Theo đó, Hòa Phát bổ nhiệm bà Trần Thị Thu Hiền, Trưởng Ban Pháp chế làm Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng Ban Pháp chế.

  Bà Trần Thị Thu Hiền sinh năm 1984, trình độ Cử nhân Luật. Bà Hiền gia nhập Tập đoàn Hòa Phát từ tháng 6/2008 và làm Trưởng Ban Pháp chế từ tháng 8/2013 đến nay.

  Về phía Ban Giám đốc của Hòa Phát, kể từ tháng 4/2021, khi ông Trần Tuấn Dương rời ghế Tổng giám đốc nhường chỗ cho ông Nguyễn Việt Thắng đến nay, Ban Giám đốc của Hòa Phát chỉ có 2 người là ông Nguyễn Việt Thắng và bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên.

  Như vậy, với sự bổ sung bà Trần Thị Thu Hiền, nhân sự Ban Giám đốc sẽ tăng lên thành 3 người.

  9 tháng đầu năm 2023, Hòa Phát đạt doanh thu thuần 84.569 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.831 tỷ đồng, giảm 27% và 63% so với cùng kỳ năm trước.

  HòA PháT Bổ NhiệM TrưởNg Ban PháP Chế TrầN Thị Thu HiềN LàM Phó TổNg GiáM đốC - ẢNh 2.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *