8Bd1B7A9Cc Jpeg

Giáo viên vi phạm quy định về hoạt động dạy thêm có được xếp loại thi đua?

Hiện nay việc dạy thêm, học thêm đã phần nào trở nên phổ biến. Tuy nhiên giáo viên, học sinh và các bậc phụ huynh cũng cần phải lưu ý những quy định pháp luật về vấn đề này. Đặc biệt là những trường hợp giáo viên không được dạy thêm được quy định tại Điều 4, Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT gồm:

1. Không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

2. Không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.

3. Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trường dạy nghề không tổ chức dạy thêm, học thêm các nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông.

4. Đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập:

a) Không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường;

b) Không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của Thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó.

GiáO ViêN Vi PhạM Quy địNh Về HoạT độNg DạY ThêM Có đượC XếP LoạI Thi đUa? - ẢNh 1.

Giáo viên có nguyện vọng dạy thêm phải đảm bảo thực hiện các quy định pháp luật. Ảnh minh họa.

Ngoài ra giáo viên có nguyện vọng dạy thêm phải có đơn đăng ký dạy thêm; trong đơn có cam kết với nhà trường về việc hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ của giáo viên theo quy định chung và các nhiệm vụ khác do nhà trường phân công, đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm trong nhà trường.

Trường hợp giáo viên tổ chức dạy thêm cũng phải đảm bảo các yêu cầu theo quy định pháp luật gồm:

  • Phải đạt về trình độ chuẩn theo đào tạo từng cấp học đúng quy định.
  • Có đủ sức khỏe.
  • Có đủ phẩm chất về đạo đức tốt, ngoài ra cần thực hiện về nghĩa vụ về công dân, quy định khác, hoàn thành về nhiệm vụ mà cơ quan công tác giao.
  • Không thuộc các trường hợp đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, kỷ luật, chấp hành về án phạt tù, bị quản chế, cải tạo không giam giữ hoặc bị áp dụng với biện pháp giáo dục ở xã phường, thị trấn; đưa vào các cơ sở giáo dục, khám chữa bệnh; không bị buộc thôi việc do bị kỷ luật.

Được chủ tịch ủy ban nhân dân xã hoặc thủ trưởng cơ quan quản lý xác nhận về nội dung về phẩm chất, và các trường hợp trên. Nếu giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương từ đơn vị sự nghiệp công lập thì cần có sự đồng ý của thủ trưởng cơ quan quản lý đồng ý.

Như vậy, hoạt động tổ chức dạy thêm của giáo viên nếu không tuân thủ các quy định pháp luật thì sẽ bị xử lý theo khoản 1 Điều 22 Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT

“1. Cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm, tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định…”

Trên cơ sơ các quy định về hoạt động dạy thêm, nhà trường cũng có thể xử lý giáo viên vi phạm theo thẩm quyền.

Căn cứ khoản 5 Điều 6 Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT quy định về đạo đức nhà giáo thì việc “Không tổ chức dạy thêm, học thêm trái với quy định” cũng là Giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo (quy định tại khoản 5 Điều 6 của Quyết định 16)

Bên cạnh đó, trường hợp giáo viên vi phạm quy định về dạy thêm, tùy vào mức độ có thể bị xử lý theo quy định xử lý kỷ luật viên chức gồm: Khiển trách; Cảnh cáo; Buộc thôi việc.

Nói về việc giáo viên vi phạm quy định về dạy thêm có bị cắt thi đua hay không? Căn cứ Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng hiện hành và các hướng dẫn của ngành giáo dục, trong quá trình làm việc, nếu hoàn thành khối lượng, công việc, chỉ tiêu được giao, giáo viên có thể nhận các danh hiệu thi đua như sau:

  • Danh hiệu Lao động tiên tiến
  • Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở
  • Danh hiệu Chiến sĩ thi đua Bộ, ngành, tỉnh
  • Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc

Tuy nhiên, tại mỗi địa phương, mỗi năm học đều ban hành quy chế thi đua cụ thể. Thông thường giáo viên sẽ không được xếp loại thi đua, trừ điểm thi đua nếu giáo viên mắc phải những lỗi nghiêm trọng như: Vi phạm pháp luật bị xử lý; Vi phạm đạo đức nhà giáo bị xử lý hoặc không bị xử lý; Vi phạm Quy định dạy thêm học thêm; Vi phạm Quy chế trong thi cử, Quy chế chuyên môn; Xâm phạm thân thể, nhân phẩm nhà giáo, người học; Vi phạm nguyên tắc tài chính; nghỉ quá ngày phép…

Như vậy trên thực tế việc giáo viên vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm vẫn có thể bị cắt thi đua nhưng cũng sẽ tùy vào mức độ vi phạm và hình thức xử lý của tổ chức, đơn vị. Đặc biệt từ 01/01/2024, quy định về thi đua, khen thưởng được thực hiện theo Luật Thi đua, Khen thưởng 2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *