D15Cb60755 Jpeg

Giáo viên mầm non được hưởng những phụ cấp gì ngoài lương?

Giáo viên mầm non được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề với mức bao nhiêu?

Theo quy định tại Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC, giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong trường mầm non ở đồng bằng, thành phố, thị xã được hưởng phụ cấp ưu đãi với mức 35%.

Riêng với giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong trường mầm non ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa được hưởng phụ cấp ưu đãi với mức 50%.

Việc xác định địa bàn miền núi thực hiện theo quy định của Uỷ ban Dân tộc; địa bàn hải đảo theo thực tế địa lý; địa bàn vùng sâu, vùng xa tuỳ theo đặc điểm của từng địa phương do Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn sau khi có ý kiến thống nhất của Liên Bộ.

XEM THÊM: Hà Nội: Nhóm đối tượng nào sẽ được giảm 50% học phí năm học 2023-2024?

Bảng lương giáo viên mầm non hiện nay là bao nhiêu?

Tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, giáo viên mầm non được xếp lương theo từng hạng cụ thể như sau:

– Giáo viên mầm non hạng 3, mã số V.07.02.26, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89;

– Giáo viên mầm non hạng 2, mã số V.07.02.25, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

– Giáo viên mầm non hạng 1, mã số V.07.02.24, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38.

Mức lương của giáo viên mầm non là viên chức sẽ được tính theo công thức:

Lương = Hệ số lương x Mức lương cơ sở

Hiện nay, lương cơ sở là 1.800.000 đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP. Do đó, Bảng lương của giáo viên trung học phổ thông cụ thể như sau:

GiáO ViêN MầM Non đượC HưởNg NhữNg Phụ CấP Gì NgoàI LươNg? - ẢNh 1.

Lưu ý: Đối tượng áp dụng bảng lương trên là giáo viên trường mầm non công lập. Bảng lương trên đây chưa tính đến khoản cộng thêm phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút, phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi và trừ tiền đóng bảo hiểm xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *