1400E20728 Jpeg

EVNGENCO3 sắp chi hơn 1.000 tỷ trả cổ tức bằng tiền mặt

  Ngày 12/12 mới đây, Tổng Công ty Phát điện 3 – Công ty cổ phần (EVNGENCO3 – HoSE: PGV) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2023 và thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023.

  Cụ thể, EVNGENCO3 sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ cổ tức là 6,66%, tương ứng với cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 666 đồng. Ngày 29/12 tới đây là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông, đồng nghĩa với ngày 28/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền. Ngày thanh toán cổ tức dự kiến vào 4/3/2024.

  Trước đó, ngày 8/12, ban lãnh đạo EVNGENCO3 cũng đã có tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển để chi trả cổ tức, số tiền hoàn nhập là hơn 292 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức là 2,6%, tương ứng với cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 260 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng và ngày thanh toán dự kiến cũng là 29/12/2023 và 4/3/2024.

  Như vậy tổng cộng, tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền của EVNGENCO3 đợt này là 9,26%. Với hơn 1,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, số tiền EVNGENCO3 cần chi ra khoảng 1.040 tỷ đồng.

  Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cổ đông EVNGENCO3 đã thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt không thấp hơn 11%.

  Trong 10 tháng đầu năm 2023, EVNGENCO3 ước tính sản lượng điện đạt 25,3 tỷ kWh, tương đương 92,92% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 78,6% kế hoạch năm 2023.

  Các nhà máy thuỷ điện tiếp tục huy động cao theo lưu lượng nước về do tình hình thuỷ văn thuận lợi. Các nhà máy nhiệt điện than và nhà máy nhiệt điện khí huy động theo nhu cầu của hệ thống.

  Lũy kế 10 tháng đầu năm, tổng doanh thu sản xuất điện công ty mẹ ước đạt 38.226 tỷ đồng, bằng 101% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, Nhà máy điện Phú Mỹ đóng góp tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu doanh thu sản xuất điện với 39%, tiếp đến là Nhà máy điện Vĩnh Tân (30%), Nhà máy điện Mông Dương (26%) và Nhà máy thủy điện Buôn Kuốp (5%).

  Sang tháng 11, sản lượng điện của EVNGENCO3 đạt 2,4 tỷ kWh. Lũy kế 11 tháng đầu năm 2023, sản lượng điện của Tổng công ty đạt 27,7 tỷ kWh, đạt 86,1% kế hoạch năm.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *