Ccefa21F8B Jpeg

Đà Nẵng đề xuất hỗ trợ người bán dâm hoàn lương được học nghề

  Theo đó, UBND TP Đà Nẵng đề xuất duy trì chính sách hỗ trợ tối đa 2.000.000 đồng/người/1 khóa học nghề. Đối tượng áp dụng gồm lao động là thanh thiếu niên hư, vi phạm pháp luật, học sinh bỏ học; lao động là người hoạt động mại dâm hoàn lương.

  Một đường dây gái

  Ngoài ra, lao động trong các hộ bị thu hồi đất sản xuất sẽ được thành phố hỗ trợ đào tạo nghề tối đa 3.000.000 đồng/người/khóa học. Điều kiện để được áp dụng hỗ trợ là người lao động có hộ khẩu Đà Nẵng.

  Dự kiến kinh phí hỗ trợ cho các nhóm lao động nêu trên mỗi năm bình quân 190 triệu đồng, từ nguồn ngân sách. Mỗi khóa đào tạo nghề kéo dài không quá 3 tháng. Người lao động được hỗ trợ một lần. Những người đã học nghề nhưng bị mất việc có thể xem xét hỗ trợ học nghề khác.

  Trước đó, chính sách hỗ trợ học nghề cho các nhóm lao động nói trên được UBND TP Đà Nẵng ban hành từ năm 2016 tại Quyết định số 31. Đến năm 2022, thành phố đã bỏ ra 306 triệu đồng để hỗ trợ cho 147 người học nghề.

  Chính sách này được đánh giá giúp giải quyết việc làm, góp phần hoàn thành mục tiêu chương trình có việc làm, đảm bảo an sinh xã hội.

  Việc hỗ trợ tiền học nghề cho lao động là thanh thiếu niên hư, vi phạm pháp luật; học sinh bỏ học; lao động là người hoạt động mại dâm ; lao động trong các hộ thuộc diện di dời, giải tỏa, thu hồi đất sản xuất là chính sách đặc thù riêng của TP. Đà Nẵng, Trung ương không quy định.

  UBND TP. Đà Nẵng cho biết: Quyết định số 31 là chưa phù hợp, vì chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố, nên cần ban hành Nghị quyết để đảm bảo cơ sở pháp lý.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *