6905623A85 Jpeg

Chủ tịch Quảng Nam yêu cầu 6 sở ngành giải trình, kiểm điểm năm 2023

  Ngày 11/12, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ký văn bản gửi các sở: Nội vụ, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam về việc tham mưu báo cáo, giải trình nội dung gợi ý kiểm điểm năm 2023.

  Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị tham mưu báo cáo, giải trình nội dung kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan việc lãnh đạo, chỉ đạo chậm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ và hoạt động, điều hành của một số sở, ban, ngành.

  Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu 6 sở, ngành tham mưu báo cáo, giải trình nội dung gợi ý kiểm điểm năm 2023.

  Sở Y tế, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam lần lượt chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị tham mưu báo cáo, giải trình nội dung kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan việc chỉ đạo hoạt động của Bệnh viện Y học cổ truyền và trường để xảy ra khuyết điểm kéo dài, gây bức xúc.

  Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị tham mưu báo cáo, giải trình nội dung kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan công tác chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76 trạm y tế tuyến xã chưa kỹ lưỡng. Điều này dẫn đến việc đầu tư các trạm y tế chưa phù hợp với thực tế, phải thực hiện điều chỉnh nhiều lần, chưa thực hiện tốt tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư.

  Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị tham mưu báo cáo, giải trình nội dung kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến tiến độ thực hiện dự án, giải ngân vốn đầu tư chậm so với yêu cầu.

  Nội dung kiểm điểm còn liên quan đến việc chậm tham mưu UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến phương án phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi niên độ ngân sách năm 2022, ngân sách tỉnh chưa sử dụng để hỗ trợ 18 địa phương trên địa bàn tỉnh khắc phục cơ sở hạ tầng bị hư hỏng do thiên tai.

  Ngoài ra, cũng cần kiểm điểm phương án phân bổ cho một số danh mục công trình chưa thật sự phù hợp, phải điều chỉnh, bổ sung; việc chậm tham mưu UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 số tiền 1.284.881 triệu đồng còn chậm; việc chậm tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh kết quả phân bổ kế hoạch vốn năm 2022.

  Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị tham mưu báo cáo, giải trình nội dung kiểm điểm trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành liên quan trong việc điều hành, chỉ đạo thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và quản lý, sử dụng tài sản công.

  Cuối cùng, ông Lê Trí Thanh yêu cầu 6 sở, ngành trên khẩn trương báo cáo, giải trình liên quan đến việc thực hiện kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm những sai phạm của tập thể, cá nhân (nếu có); đề ra lộ trình khắc phục và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 12/12 để theo dõi, chỉ đạo.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *