0342Deb98F Jpeg

1 triệu tỷ đồng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

    Bộ Tài chính vừa nhóm họp với các cơ quan Bộ ngành, hiệp hội về tình hình triển khai Nghị định số 08 và định hướng chính sách trong thời gian tới.

    </p> <p>Theo Bộ Tài chính, sau vụ việc của Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, thị trường trái phiếu doanh nghiệp biến động mạnh, nhà đầu tư mất niềm tin và yêu cầu doanh nghiệp phải mua lại trái phiếu trước hạn, doanh nghiệp gặp khó khăn khi phát hành trái phiếu mới. Đồng thời kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính trong, ngoài nước diễn biến phức tạp, lãi suất tăng, thanh khoản của nền kinh tế gặp khó khăn.</p> <p>Song với việc Chính phủ ban hành Nghị định 08 đã góp phần giúp doanh nghiệp có thêm thời gian xử lý các khó khăn trước mắt về trái phiếu. Từ quý II/2023 đến nay, thị trường đã dần ổn định trở lại. </p> <p>Bên cạnh đó, Bộ Tài chính thường xuyên theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp thanh toán nợ trái phiếu; tăng cường công tác thanh tra, giám sát chấn chỉnh và xử lý vi phạm. Công tác truyền thông cũng được tăng cường để khôi phục niềm tin cho nhà đầu tư. </p> <div data-back="#FFFEC7" data-border="#FF7D00"> <div>Theo Nghị định 08, doanh nghiệp có thể đàm phán với người sở hữu trái phiếu để thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác. Các trái phiếu đã phát hành trước khi Nghị định 65 có hiệu lực được đàm phán để kéo dài kỳ hạn tối đa không quá 02 năm. Ngưng hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2023 đối với 3 nội dung quy định tại Nghị định 65 về xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, xếp hạng tín nhiệm bắt buộc và giảm thời gian phân phối trái phiếu…</div> </div> <p>“Tính từ khi Nghị định 08 có hiệu lực thi hành đến ngày 3/11/2023, theo số liệu theo dõi của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, có 68 doanh nghiệp phát hành riêng lẻ với khối lượng 189.700 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thời điểm cuối tháng 10/2023 là khoảng 1 triệu tỷ đồng, chiếm 10,5% GDP năm 2022, bằng 8% tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế”, ông Nguyễn Hoàng Dương – Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) cho biết.</p> <div> <div></div> <div> <p data-placeholder="Nhập chú thích ảnh">Ông Nguyễn Hoàng Dương – Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính)</p> </div> </div> <p>Trao đổi về quy định tại Nghị định 08 về thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng tài sản khác và các trái phiếu đã phát hành trước khi Nghị định 65 có hiệu lực được đàm phán để kéo dài kỳ hạn tối đa không quá 02 năm, đại diện Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính cho biết, theo quy định của Nghị định 08, các chính sách này sẽ tiếp tục được thực hiện trong thời gian tiếp theo.</p> <p>Đánh giá của cơ quan quản lý cho rằng, thời gian vừa qua doanh nghiệp có khó khăn về thanh khoản dẫn tới có khả năng chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp đã chủ động đàm phán với nhà đầu tư để thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng tài sản khác (chủ yếu bằng sản phẩm bất động sản), kéo dài kỳ hạn trái phiếu hoặc thay đổi điều kiện, điều khoản khác của trái phiếu (thay đổi về thời gian, phương thức, tần suất thanh toán gốc, lãi trái phiếu). Đến nay có nhiều doanh nghiệp chậm thanh toán đã có phương án đàm phán với nhà đầu tư.</p> <p>Chính sách này tại Nghị định 08 là một trong các cơ sở pháp lý để doanh nghiệp đàm phán với nhà đầu tư cơ cấu lại các khoản nợ trái phiếu, giảm áp lực trả nợ, qua đó doanh nghiệp có thời gian để điều chỉnh quy mô hoạt động, khôi phục sản xuất kinh doanh để tạo ra dòng tiền trả nợ.</p> <div /></div> </div><!-- end .entry-content --> <div class="entry-footer"> <div class="entry-meta"> <span class="cat-links"> <a href="https://cls35.com/category/kinh-doanh/doanh-nghiep/" rel="category tag">Doanh nghiệp</a>, <a href="https://cls35.com/category/kinh-doanh/" rel="category tag">Kinh doanh</a> </span> <!-- end .cat-links --> <span class="tag-links"> <a href="https://cls35.com/tag/1/" rel="tag">1</a>, <a href="https://cls35.com/tag/doanh/" rel="tag">doanh</a>, <a href="https://cls35.com/tag/dong/" rel="tag">đông</a>, <a href="https://cls35.com/tag/du/" rel="tag">đu</a>, <a href="https://cls35.com/tag/le/" rel="tag">lễ</a>, <a href="https://cls35.com/tag/no/" rel="tag">nào</a>, <a href="https://cls35.com/tag/nghiep/" rel="tag">nghiệp</a>, <a href="https://cls35.com/tag/phieu/" rel="tag">phiếu</a>, <a href="https://cls35.com/tag/rieng/" rel="tag">riềng</a>, <a href="https://cls35.com/tag/ty/" rel="tag">tây</a>, <a href="https://cls35.com/tag/trai/" rel="tag">trái</a>, <a href="https://cls35.com/tag/trieu/" rel="tag">triệu</a> </span> <!-- end .tag-links --> </div> <!-- end .entry-meta --> </div> </div> <!-- end .post-all-content --> </article><!-- end .post --> <div id="comments" class="comments-area"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">Trả lời <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/1-trieu-ty-dong-du-no-trai-phieu-doanh-nghiep-rieng-le/#respond" style="display:none;">Hủy</a></small></h3><form action="https://cls35.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><p class="comment-notes"><span id="email-notes">Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.</span> <span class="required-field-message">Các trường bắt buộc được đánh dấu <span class="required">*</span></span></p><p class="comment-form-comment"><label for="comment">Bình luận <span class="required">*</span></label> <textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" maxlength="65525" required></textarea></p><p class="comment-form-author"><label for="author">Tên <span class="required">*</span></label> <input id="author" name="author" type="text" value="" size="30" maxlength="245" autocomplete="name" required /></p> <p class="comment-form-email"><label for="email">Email <span class="required">*</span></label> <input id="email" name="email" type="email" value="" size="30" maxlength="100" aria-describedby="email-notes" autocomplete="email" required /></p> <p class="comment-form-url"><label for="url">Trang web</label> <input id="url" name="url" type="url" value="" size="30" maxlength="200" autocomplete="url" /></p> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /> <label for="wp-comment-cookies-consent">Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Phản hồi" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='208887' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p></form> </div><!-- #respond --> </div> <!-- .comments-area --> <nav class="navigation post-navigation" aria-label="Bài viết"> <h2 class="screen-reader-text">Điều hướng bài viết</h2> <div class="nav-links"><div class="nav-previous"><a href="https://cls35.com/lieu-ai-se-som-thong-minh-bang-hoac-hon-con-nguoi/" rel="prev"><span class="meta-nav" aria-hidden="true">Previous</span> <span class="screen-reader-text">Previous post:</span> <span class="post-title">Liệu AI sẽ sớm thông minh bằng hoặc hơn con người?</span></a></div><div class="nav-next"><a href="https://cls35.com/tiem-bo-ne-o-tp-hcm-moi-ngay-ban-hon-300-phan-gioi-dau-bep-nuoc-ngoai-lan-nguoi-ban-dia-deu-xem-la-quan-ruot/" rel="next"><span class="meta-nav" aria-hidden="true">Next</span> <span class="screen-reader-text">Next post:</span> <span class="post-title">Tiệm bò né ở TP.HCM mỗi ngày bán hơn 300 phần, giới đầu bếp nước ngoài lẫn người bản địa đều xem là “quán ruột”</span></a></div></div> </nav> </main><!-- end #main --> </div> <!-- #primary --> <aside id="secondary" class="widget-area" role="complementary" aria-label="Secondary"> <aside id="block-2" class="widget widget_block widget_search"><form role="search" method="get" action="https://cls35.com/" class="wp-block-search__button-outside wp-block-search__text-button wp-block-search" ><label class="wp-block-search__label" for="wp-block-search__input-1" >Tìm kiếm</label><div class="wp-block-search__inside-wrapper " ><input class="wp-block-search__input" id="wp-block-search__input-1" placeholder="" value="" type="search" name="s" required /><button aria-label="Tìm kiếm" class="wp-block-search__button wp-element-button" type="submit" >Tìm kiếm</button></div></form></aside><aside id="search-1" class="widget widget_search"><form class="search-form" action="https://cls35.com/" method="get" role="search"> <label class="screen-reader-text">Search …</label> <input type="search" name="s" class="search-field" placeholder="Search …" autocomplete="off" /> <button type="submit" class="search-submit"><i class="fas fa-search"></i></button> </form> <!-- end .search-form --></aside><aside id="block-3" class="widget widget_block"> <div class="wp-block-group is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow"><div class="wp-block-group__inner-container"><div class="widget supermarket-cat-tab-box-widget"> <div class="widget-inner-wrap title-style have-border "> <div class="cat-tab-wrapper"> <div class="banner-tab-header"> <div class="cat-tab-menu-text"> <ul class="cat-tab-menu"> <li class="cl-20 active "><button type="button">Bánh kẹo</button></li> <li class="cl-12519"><button type="button">Hóa phẩm tẩy rửa</button></li> <li class="cl-21"><button type="button">Chăm sóc cá nhân</button></li> </ul> <!-- end .cat-tab-menu --> </div> </div> <div class="cat-tabs-container five-column-grid"> <div class="cat-tab-content"> <div class="cat-tab-content-wrap"> <div class="supermarket-grid-widget-wrap"> </div> <!-- end .supermarket-grid-widget-wrap --> </div> <!-- end .cat-tab-content-wrap --> </div> <!-- end .cat-tab-content --> <div class="cat-tab-content"> <div class="cat-tab-content-wrap"> <div class="supermarket-grid-widget-wrap"> </div> <!-- end .supermarket-grid-widget-wrap --> </div> <!-- end .cat-tab-content-wrap --> </div> <!-- end .cat-tab-content --> <div class="cat-tab-content"> <div class="cat-tab-content-wrap"> <div class="supermarket-grid-widget-wrap"> </div> <!-- end .supermarket-grid-widget-wrap --> </div> <!-- end .cat-tab-content-wrap --> </div> <!-- end .cat-tab-content --> </div> <!-- end .cat-tabs-container --> </div> <!-- end .cat-tab-wrapper --> </div> <!-- end .widget-inner-wrap --> </div> <!-- end .supermarket-cat-tab-box-widget --></div></div> </aside><aside id="block-4" class="widget widget_block"> <div class="wp-block-group is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow"><div class="wp-block-group__inner-container"></div></div> </aside><aside id="woocommerce_products-7" class="widget woocommerce widget_products"><h2 class="widget-title">Sản phẩm giảm giá</h2><ul class="product_list_widget"><li> <a href="https://cls35.com/shop/tieu-dung/do-uong-pha-che/tach-bac-xiu/"> <img width="300" height="300" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20300%20300'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail" alt="tach bac xiu (1)" decoding="async" data-lazy-srcset="https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/12/tach-bac-xiu-1-300x300.jpg 300w, https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/12/tach-bac-xiu-1-1024x1024.jpg 1024w, https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/12/tach-bac-xiu-1-150x150.jpg 150w, https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/12/tach-bac-xiu-1-768x768.jpg 768w, https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/12/tach-bac-xiu-1-75x75.jpg 75w, https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/12/tach-bac-xiu-1-600x600.jpg 600w, https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/12/tach-bac-xiu-1-100x100.jpg 100w, https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/12/tach-bac-xiu-1.jpg 1080w" data-lazy-sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" data-lazy-src="https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/12/tach-bac-xiu-1-300x300.jpg" /><noscript><img width="300" height="300" src="https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/12/tach-bac-xiu-1-300x300.jpg" class="attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail" alt="tach bac xiu (1)" decoding="async" srcset="https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/12/tach-bac-xiu-1-300x300.jpg 300w, https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/12/tach-bac-xiu-1-1024x1024.jpg 1024w, https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/12/tach-bac-xiu-1-150x150.jpg 150w, https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/12/tach-bac-xiu-1-768x768.jpg 768w, https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/12/tach-bac-xiu-1-75x75.jpg 75w, https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/12/tach-bac-xiu-1-600x600.jpg 600w, https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/12/tach-bac-xiu-1-100x100.jpg 100w, https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/12/tach-bac-xiu-1.jpg 1080w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></noscript> <span class="product-title">TÁCH BẠC XỈU</span> </a> <del aria-hidden="true"><span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>24.000 <span class="woocommerce-Price-currencySymbol">₫</span></bdi></span></del> <ins><span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>19.000 <span class="woocommerce-Price-currencySymbol">₫</span></bdi></span></ins> </li> <li> <a href="https://cls35.com/shop/tien-ich-chung/dau-an/dau-thuc-vat-saigon-gold-loai-400ml/"> <img width="300" height="300" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20300%20300'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail" alt="dau thuc vat saigon gold loai 400ml" decoding="async" data-lazy-srcset="https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/12/dau-thuc-vat-saigon-gold-loai-400ml-300x300.jpg 300w, https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/12/dau-thuc-vat-saigon-gold-loai-400ml-150x150.jpg 150w, https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/12/dau-thuc-vat-saigon-gold-loai-400ml-768x768.jpg 768w, https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/12/dau-thuc-vat-saigon-gold-loai-400ml-75x75.jpg 75w, https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/12/dau-thuc-vat-saigon-gold-loai-400ml-600x600.jpg 600w, https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/12/dau-thuc-vat-saigon-gold-loai-400ml-100x100.jpg 100w, https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/12/dau-thuc-vat-saigon-gold-loai-400ml.jpg 1024w" data-lazy-sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" data-lazy-src="https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/12/dau-thuc-vat-saigon-gold-loai-400ml-300x300.jpg" /><noscript><img width="300" height="300" src="https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/12/dau-thuc-vat-saigon-gold-loai-400ml-300x300.jpg" class="attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail" alt="dau thuc vat saigon gold loai 400ml" decoding="async" srcset="https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/12/dau-thuc-vat-saigon-gold-loai-400ml-300x300.jpg 300w, https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/12/dau-thuc-vat-saigon-gold-loai-400ml-150x150.jpg 150w, https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/12/dau-thuc-vat-saigon-gold-loai-400ml-768x768.jpg 768w, https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/12/dau-thuc-vat-saigon-gold-loai-400ml-75x75.jpg 75w, https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/12/dau-thuc-vat-saigon-gold-loai-400ml-600x600.jpg 600w, https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/12/dau-thuc-vat-saigon-gold-loai-400ml-100x100.jpg 100w, https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/12/dau-thuc-vat-saigon-gold-loai-400ml.jpg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></noscript> <span class="product-title">DẦU THỰC VẬT SAIGON GOLD LOẠI 400ML</span> </a> <span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>25.000 <span class="woocommerce-Price-currencySymbol">₫</span></bdi></span> </li> <li> <a href="https://cls35.com/shop/khuyen-mai/nuoc-tang-luc-redbull-250ml-24-lon/"> <img width="300" height="300" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20300%20300'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail" alt="1 thung 24 lon nuoc tang luc redbull 250ml" decoding="async" data-lazy-srcset="https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/06/1-thung-24-lon-nuoc-tang-luc-redbull-250ml-300x300.jpg 300w, https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/06/1-thung-24-lon-nuoc-tang-luc-redbull-250ml-150x150.jpg 150w, https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/06/1-thung-24-lon-nuoc-tang-luc-redbull-250ml-75x75.jpg 75w, https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/06/1-thung-24-lon-nuoc-tang-luc-redbull-250ml-100x100.jpg 100w" data-lazy-sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" data-lazy-src="https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/06/1-thung-24-lon-nuoc-tang-luc-redbull-250ml-300x300.jpg" /><noscript><img width="300" height="300" src="https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/06/1-thung-24-lon-nuoc-tang-luc-redbull-250ml-300x300.jpg" class="attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail" alt="1 thung 24 lon nuoc tang luc redbull 250ml" decoding="async" srcset="https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/06/1-thung-24-lon-nuoc-tang-luc-redbull-250ml-300x300.jpg 300w, https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/06/1-thung-24-lon-nuoc-tang-luc-redbull-250ml-150x150.jpg 150w, https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/06/1-thung-24-lon-nuoc-tang-luc-redbull-250ml-75x75.jpg 75w, https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/06/1-thung-24-lon-nuoc-tang-luc-redbull-250ml-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></noscript> <span class="product-title">Nước tăng lực Redbull 250ml 24 Lon 1 thùng</span> </a> <del aria-hidden="true"><span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>220.000 <span class="woocommerce-Price-currencySymbol">₫</span></bdi></span></del> <ins><span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>203.000 <span class="woocommerce-Price-currencySymbol">₫</span></bdi></span></ins> </li> <li> <a href="https://cls35.com/shop/khuyen-mai/thung-30-goi-mi-khoai-tay-omachi-xot-bo-ham-80g/"> <img width="300" height="300" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20300%20300'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail" alt="thung 30 goi mi khoai tay omachi xot bo ham 80g" decoding="async" data-lazy-srcset="https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/06/thung-30-goi-mi-khoai-tay-omachi-xot-bo-ham-80g-300x300.jpg 300w, https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/06/thung-30-goi-mi-khoai-tay-omachi-xot-bo-ham-80g-150x150.jpg 150w, https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/06/thung-30-goi-mi-khoai-tay-omachi-xot-bo-ham-80g-75x75.jpg 75w, https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/06/thung-30-goi-mi-khoai-tay-omachi-xot-bo-ham-80g-100x100.jpg 100w" data-lazy-sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" data-lazy-src="https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/06/thung-30-goi-mi-khoai-tay-omachi-xot-bo-ham-80g-300x300.jpg" /><noscript><img width="300" height="300" src="https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/06/thung-30-goi-mi-khoai-tay-omachi-xot-bo-ham-80g-300x300.jpg" class="attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail" alt="thung 30 goi mi khoai tay omachi xot bo ham 80g" decoding="async" srcset="https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/06/thung-30-goi-mi-khoai-tay-omachi-xot-bo-ham-80g-300x300.jpg 300w, https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/06/thung-30-goi-mi-khoai-tay-omachi-xot-bo-ham-80g-150x150.jpg 150w, https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/06/thung-30-goi-mi-khoai-tay-omachi-xot-bo-ham-80g-75x75.jpg 75w, https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/06/thung-30-goi-mi-khoai-tay-omachi-xot-bo-ham-80g-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></noscript> <span class="product-title">Thùng 30 gói mì khoai tây Omachi xốt bò hầm 80g</span> </a> <del aria-hidden="true"><span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>245.000 <span class="woocommerce-Price-currencySymbol">₫</span></bdi></span></del> <ins><span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>199.000 <span class="woocommerce-Price-currencySymbol">₫</span></bdi></span></ins> </li> <li> <a href="https://cls35.com/shop/khuyen-mai/6-chai-nuoc-ngot-pepsi-cola-390-ml/"> <img width="300" height="300" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20300%20300'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail" alt="6 chai nuoc ngot pepsi cola 390ml" decoding="async" data-lazy-srcset="https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/06/6-chai-nuoc-ngot-pepsi-cola-390ml-300x300.jpg 300w, https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/06/6-chai-nuoc-ngot-pepsi-cola-390ml-150x150.jpg 150w, https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/06/6-chai-nuoc-ngot-pepsi-cola-390ml-75x75.jpg 75w, https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/06/6-chai-nuoc-ngot-pepsi-cola-390ml-100x100.jpg 100w" data-lazy-sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" data-lazy-src="https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/06/6-chai-nuoc-ngot-pepsi-cola-390ml-300x300.jpg" /><noscript><img width="300" height="300" src="https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/06/6-chai-nuoc-ngot-pepsi-cola-390ml-300x300.jpg" class="attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail" alt="6 chai nuoc ngot pepsi cola 390ml" decoding="async" srcset="https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/06/6-chai-nuoc-ngot-pepsi-cola-390ml-300x300.jpg 300w, https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/06/6-chai-nuoc-ngot-pepsi-cola-390ml-150x150.jpg 150w, https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/06/6-chai-nuoc-ngot-pepsi-cola-390ml-75x75.jpg 75w, https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/06/6-chai-nuoc-ngot-pepsi-cola-390ml-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></noscript> <span class="product-title">6 chai nước ngọt Pepsi Cola 390 ml</span> </a> <del aria-hidden="true"><span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>45.000 <span class="woocommerce-Price-currencySymbol">₫</span></bdi></span></del> <ins><span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>36.000 <span class="woocommerce-Price-currencySymbol">₫</span></bdi></span></ins> </li> </ul></aside><aside id="text-2" class="widget widget_text"> <div class="textwidget"><p><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-42" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20450%20134'%3E%3C/svg%3E" alt="" width="450" height="134" data-lazy-src="https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/06/cropped-logo-cls35-titile.png" /><noscript><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-42" src="https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/06/cropped-logo-cls35-titile.png" alt="" width="450" height="134" /></noscript></p> <h2>Siêu thị CLS35</h2> <p>Chuỗi Siêu thị CLS35 Minimart với mong muốn cung cấp thực phẩm an toàn người tiêu dùng, Mua hàng trực tuyến thông minh thuận tiện, Tiêu dùng tiết kiệm.</p> </div> </aside></aside><!-- end #secondary --> </div><!-- end .wrap --> </div><!-- end #content --> <!-- Footer Start ============================================= --> <footer id="colophon" class="site-footer" role="contentinfo"> <div class="widget-wrap"> <div class="wrap"> <div class="widget-area"> <div class="column-4"><aside id="text-6" class="widget widget_text"> <div class="textwidget"><p><img decoding="async" class="size-full wp-image-212189" title="logo cls35 vn" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20318%20108'%3E%3C/svg%3E" alt="logo cls35 vn" width="318" height="108" data-lazy-srcset="https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/12/logo-cls35-vn.png 318w, https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/12/logo-cls35-vn-300x102.png 300w" data-lazy-sizes="(max-width: 318px) 100vw, 318px" data-lazy-src="https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/12/logo-cls35-vn.png" /><noscript><img decoding="async" class="size-full wp-image-212189" title="logo cls35 vn" src="https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/12/logo-cls35-vn.png" alt="logo cls35 vn" width="318" height="108" srcset="https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/12/logo-cls35-vn.png 318w, https://cls35.com/wp-content/uploads/2023/12/logo-cls35-vn-300x102.png 300w" sizes="(max-width: 318px) 100vw, 318px" /></noscript></p> <h2>Siêu thị CLS35</h2> <p>Chuỗi Siêu thị CLS35 Minimart với mong muốn cung cấp thực phẩm an toàn người tiêu dùng, Mua hàng trực tuyến thông minh thuận tiện, Tiêu dùng tiết kiệm.</p> </div> </aside></div><!-- end .column4 --><div class="column-4"><aside id="text-7" class="widget widget_text"><h3 class="widget-title">Cừa hàng</h3> <div class="textwidget"><ul> <li><a title="Our Address" href="https://maps.app.goo.gl/LitdLYCr2iJFmTsaA" target="_blank" rel="noopener"><i class="fas fa-map-marker-alt"></i> Address: 249 Bùi Hữu Nghĩa P1 Quận Bình Thạnh HCM 73218</a></li> <li><a title="Call Us" href="tel:+8419002138"><i class="fas fa-phone-square-alt"></i> (+84)19002138</a></li> <li><a title="Mail Us" href="mailto:info@cls35.com"><i class="far fa-envelope"></i> info@cls35.com</a></li> <li><a href="mailto:info@cls35.com"><i class="far fa-skype"></i> CLS35</a></li> </ul> </div> </aside></div><!--end .column4 --><div class="column-4"><aside id="custom_html-1" class="widget_text widget widget_custom_html"><h3 class="widget-title">Công ty chủ quản</h3><div class="textwidget custom-html-widget"><p><strong>CÔNG TY TNHH TIÊU DÙNG THÔNG MINH CLS35</strong></p> <p>MST: 0317893793 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 20/6/2023<br /> ĐỊA CHỈ: 25 HOÀNG HOA THÁM. PHƯỜNG 6, QUẬN BÌNH THANH, TP HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM.<br /> MAIL: <a href="mailto:hoadondientucls35@gmail.com">hoadondientucls35@gmail.com</a></p> <p><a href='http://online.gov.vn/Home/WebDetails/111758' target="_blank" rel="noopener"><img width="600" height="227" alt='CLS35' title='CLS35' src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20600%20227'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="/wp-content/uploads/2024/01/logo-BCT.png"/><noscript><img width="600" height="227" alt='CLS35' title='CLS35' src='/wp-content/uploads/2024/01/logo-BCT.png'/></noscript></a></p> </div></aside></div><!--end .column4 --><div class="column-4"><aside id="block-10" class="widget widget_block"> <h5 class="wp-block-heading">Hướng dẫn mua hàng</h5> </aside><aside id="block-11" class="widget widget_block"><p><a href="https://cls35.com/huong-dan-dat-hang-truc-tuyen/" title-="HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG TRỰC TUYẾN">HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG TRỰC TUYẾN</a></b> <p><a href="https://cls35.com/chinh-sach-thanh-toan/" title-="CHÍNH SÁCH THANH TOÁN">CHÍNH SÁCH THANH TOÁN</a></p> <p><a href="https://cls35.com/chinh-sach-doi-tra-hoan-tien/" title-="CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ, HOÀN TIỀN">CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ, HOÀN TIỀN</a></p> <p><a href="https://cls35.com/chinh-sach-kiem-hang-va-van-chuyen/" title-="CHÍNH SÁCH KIỂM HÀNG VẬN CHUYỂN">CHÍNH SÁCH KIỂM HÀNG VẬN CHUYỂN</a></p> <p><a href="https://cls35.com/chinh-sach-bao-mat/" title-="CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN">CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN</a></p> <p><a href="https://cls35.com/quy-trinh-tiep-nhan-va-giai-quyet-khieu-nai/" title-="QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI">QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI</a></p></aside></div><!--end .column4--> </div> <!-- end .widget-area --> </div><!-- end .wrap --> </div> <!-- end .widget-wrap --> <div class="site-info"> <div class="wrap"> <div class="social-links clearfix"> </div><!-- end .social-links --> <div class="copyright"> <a title="Siêu thị Minimart CLS35" target="_blank" href="https://cls35.com/">Siêu thị Minimart CLS35</a> | Designed by: <a title="Theme Freesia" target="_blank" href="https://themefreesia.com">Theme Freesia</a> | © 2024 <a title="WordPress" target="_blank" href="https://wordpress.org">WordPress</a> </div> <div style="clear:both;"></div> </div> <!-- end .wrap --> </div> <!-- end .site-info --> <button type="button" class="go-to-top" type="button"> <span class="screen-reader-text">Go to top</span> <span class="icon-bg"></span> <span class="back-to-top-text"><i class="fas fa-angle-up"></i></span> <i class="fas fa-angle-double-up back-to-top-icon"></i> </button> <div class="page-overlay"></div> </footer> <!-- end #colophon --> </div><!-- end .site-content-contain --> </div><!-- end #page --> <div id="yith-quick-view-modal"> <div class="yith-quick-view-overlay"></div> <div class="yith-wcqv-wrapper"> <div class="yith-wcqv-main"> <div class="yith-wcqv-head"> <a href="#" id="yith-quick-view-close" class="yith-wcqv-close">X</a> </div> <div id="yith-quick-view-content" class="woocommerce single-product"></div> </div> </div> </div> <script type='text/javascript'> (function () { var c = document.body.className; c = c.replace(/woocommerce-no-js/, 'woocommerce-js'); document.body.className = c; })(); </script> <div class="pswp" tabindex="-1" role="dialog" aria-hidden="true"> <div class="pswp__bg"></div> <div class="pswp__scroll-wrap"> <div class="pswp__container"> <div class="pswp__item"></div> <div class="pswp__item"></div> <div class="pswp__item"></div> </div> <div class="pswp__ui pswp__ui--hidden"> <div class="pswp__top-bar"> <div class="pswp__counter"></div> <button class="pswp__button pswp__button--close" aria-label="Đóng (Esc)"></button> <button class="pswp__button pswp__button--share" aria-label="Chia sẻ"></button> <button class="pswp__button pswp__button--fs" aria-label="Bật/tắt chế độ toàn màn hình"></button> <button class="pswp__button pswp__button--zoom" aria-label="Phóng to/ thu nhỏ"></button> <div class="pswp__preloader"> <div class="pswp__preloader__icn"> <div class="pswp__preloader__cut"> <div class="pswp__preloader__donut"></div> </div> </div> </div> </div> <div class="pswp__share-modal pswp__share-modal--hidden pswp__single-tap"> <div class="pswp__share-tooltip"></div> </div> <button class="pswp__button pswp__button--arrow--left" aria-label="Ảnh trước (mũi tên trái)"></button> <button class="pswp__button pswp__button--arrow--right" aria-label="Ảnh tiếp (mũi tên phải)"></button> <div class="pswp__caption"> <div class="pswp__caption__center"></div> </div> </div> </div> </div> <script type="text/template" id="tmpl-variation-template"> <div class="woocommerce-variation-description">{{{ data.variation.variation_description }}}</div> <div class="woocommerce-variation-price">{{{ data.variation.price_html }}}</div> <div class="woocommerce-variation-availability">{{{ data.variation.availability_html }}}</div> </script> <script type="text/template" id="tmpl-unavailable-variation-template"> <p>Rất tiếc, sản phẩm này hiện không tồn tại. Hãy chọn một phương thức kết hợp khác.</p> </script> <link rel='stylesheet' id='wc-blocks-style-css' href='https://cls35.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/client/blocks/wc-blocks.css?ver=11.8.0-dev' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='photoswipe-css' href='https://cls35.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/photoswipe/photoswipe.min.css?ver=8.5.2' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='photoswipe-default-skin-css' href='https://cls35.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/photoswipe/default-skin/default-skin.min.css?ver=8.5.2' type='text/css' media='all' /> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-content/plugins/yith-woocommerce-wishlist/assets/js/jquery.selectBox.min.js?ver=1.2.0" id="jquery-selectBox-js"></script> <script type="text/javascript" src="//cls35.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/prettyPhoto/jquery.prettyPhoto.min.js?ver=3.1.6" id="prettyPhoto-js" data-wp-strategy="defer"></script> <script type="text/javascript" id="jquery-yith-wcwl-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var yith_wcwl_l10n = {"ajax_url":"\/wp-admin\/admin-ajax.php","redirect_to_cart":"no","yith_wcwl_button_position":"after_add_to_cart","multi_wishlist":"","hide_add_button":"1","enable_ajax_loading":"","ajax_loader_url":"https:\/\/cls35.com\/wp-content\/plugins\/yith-woocommerce-wishlist\/assets\/images\/ajax-loader-alt.svg","remove_from_wishlist_after_add_to_cart":"1","is_wishlist_responsive":"1","time_to_close_prettyphoto":"3000","fragments_index_glue":".","reload_on_found_variation":"1","mobile_media_query":"768","labels":{"cookie_disabled":"We are sorry, but this feature is available only if cookies on your browser are enabled.","added_to_cart_message":"<div class=\"woocommerce-notices-wrapper\"><div class=\"woocommerce-message\" role=\"alert\">Product added to cart successfully<\/div><\/div>"},"actions":{"add_to_wishlist_action":"add_to_wishlist","remove_from_wishlist_action":"remove_from_wishlist","reload_wishlist_and_adding_elem_action":"reload_wishlist_and_adding_elem","load_mobile_action":"load_mobile","delete_item_action":"delete_item","save_title_action":"save_title","save_privacy_action":"save_privacy","load_fragments":"load_fragments"},"nonce":{"add_to_wishlist_nonce":"1fa83738f6","remove_from_wishlist_nonce":"c31f712a0b","reload_wishlist_and_adding_elem_nonce":"ea0ce81af0","load_mobile_nonce":"524287b6a9","delete_item_nonce":"78d568c357","save_title_nonce":"30884ac2d1","save_privacy_nonce":"44dd0b2512","load_fragments_nonce":"56ee1c70ec"},"redirect_after_ask_estimate":"","ask_estimate_redirect_url":"https:\/\/cls35.com"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-content/plugins/yith-woocommerce-wishlist/assets/js/jquery.yith-wcwl.min.js?ver=3.29.0" id="jquery-yith-wcwl-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/sourcebuster/sourcebuster.min.js?ver=8.5.2" id="sourcebuster-js-js"></script> <script type="text/javascript" id="wc-order-attribution-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var wc_order_attribution = {"params":{"lifetime":1.0000000000000001e-5,"session":30,"ajaxurl":"https:\/\/cls35.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","prefix":"wc_order_attribution_","allowTracking":"yes"}}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/order-attribution.min.js?ver=8.5.2" id="wc-order-attribution-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill-inert.min.js?ver=3.1.2" id="wp-polyfill-inert-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js?ver=0.14.0" id="regenerator-runtime-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=3.15.0" id="wp-polyfill-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-includes/js/dist/vendor/react.min.js?ver=18.2.0" id="react-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-includes/js/dist/hooks.min.js?ver=c6aec9a8d4e5a5d543a1" id="wp-hooks-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-includes/js/dist/deprecated.min.js?ver=73ad3591e7bc95f4777a" id="wp-deprecated-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-includes/js/dist/dom.min.js?ver=49ff2869626fbeaacc23" id="wp-dom-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-includes/js/dist/vendor/react-dom.min.js?ver=18.2.0" id="react-dom-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-includes/js/dist/escape-html.min.js?ver=03e27a7b6ae14f7afaa6" id="wp-escape-html-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-includes/js/dist/element.min.js?ver=ed1c7604880e8b574b40" id="wp-element-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-includes/js/dist/is-shallow-equal.min.js?ver=20c2b06ecf04afb14fee" id="wp-is-shallow-equal-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-includes/js/dist/i18n.min.js?ver=7701b0c3857f914212ef" id="wp-i18n-js"></script> <script type="text/javascript" id="wp-i18n-js-after"> /* <![CDATA[ */ wp.i18n.setLocaleData( { 'text direction\u0004ltr': [ 'ltr' ] } ); /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" id="wp-keycodes-js-translations"> /* <![CDATA[ */ ( function( domain, translations ) { var localeData = translations.locale_data[ domain ] || translations.locale_data.messages; localeData[""].domain = domain; wp.i18n.setLocaleData( localeData, domain ); } )( "default", {"translation-revision-date":"2023-07-15 15:30:50+0000","generator":"GlotPress\/4.0.0-alpha.4","domain":"messages","locale_data":{"messages":{"":{"domain":"messages","plural-forms":"nplurals=1; plural=0;","lang":"vi_VN"},"Period":["Giai \u0111o\u1ea1n"],"Comma":["D\u1ea5u ph\u1ea9y"],"Backtick":["Backtick"]}},"comment":{"reference":"wp-includes\/js\/dist\/keycodes.js"}} ); /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-includes/js/dist/keycodes.min.js?ver=3460bd0fac9859d6886c" id="wp-keycodes-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-includes/js/dist/priority-queue.min.js?ver=422e19e9d48b269c5219" id="wp-priority-queue-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-includes/js/dist/compose.min.js?ver=3189b344ff39fef940b7" id="wp-compose-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-includes/js/dist/private-apis.min.js?ver=11cb2ebaa70a9f1f0ab5" id="wp-private-apis-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-includes/js/dist/redux-routine.min.js?ver=0be1b2a6a79703e28531" id="wp-redux-routine-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-includes/js/dist/data.min.js?ver=dc5f255634f3da29c8d5" id="wp-data-js"></script> <script type="text/javascript" id="wp-data-js-after"> /* <![CDATA[ */ ( function() { var userId = 0; var storageKey = "WP_DATA_USER_" + userId; wp.data .use( wp.data.plugins.persistence, { storageKey: storageKey } ); } )(); /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-includes/js/dist/vendor/lodash.min.js?ver=4.17.19" id="lodash-js"></script> <script type="text/javascript" id="lodash-js-after"> /* <![CDATA[ */ window.lodash = _.noConflict(); /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/client/blocks/wc-blocks-registry.js?ver=1c879273bd5c193cad0a" id="wc-blocks-registry-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-includes/js/dist/url.min.js?ver=b4979979018b684be209" id="wp-url-js"></script> <script type="text/javascript" id="wp-api-fetch-js-translations"> /* <![CDATA[ */ ( function( domain, translations ) { var localeData = translations.locale_data[ domain ] || translations.locale_data.messages; localeData[""].domain = domain; wp.i18n.setLocaleData( localeData, domain ); } )( "default", {"translation-revision-date":"2023-07-15 15:30:50+0000","generator":"GlotPress\/4.0.0-alpha.4","domain":"messages","locale_data":{"messages":{"":{"domain":"messages","plural-forms":"nplurals=1; plural=0;","lang":"vi_VN"},"You are probably offline.":["C\u00f3 th\u1ec3 b\u1ea1n \u0111ang ngo\u1ea1i tuy\u1ebfn."],"Media upload failed. If this is a photo or a large image, please scale it down and try again.":["T\u1ea3i l\u00ean media kh\u00f4ng th\u00e0nh c\u00f4ng. N\u1ebfu \u0111\u00e2y l\u00e0 h\u00ecnh \u1ea3nh c\u00f3 k\u00edch th\u01b0\u1edbc l\u1edbn, vui l\u00f2ng thu nh\u1ecf n\u00f3 xu\u1ed1ng v\u00e0 th\u1eed l\u1ea1i."],"The response is not a valid JSON response.":["Ph\u1ea3n h\u1ed3i kh\u00f4ng ph\u1ea3i l\u00e0 m\u1ed9t JSON h\u1ee3p l\u1ec7."],"An unknown error occurred.":["C\u00f3 l\u1ed7i n\u00e0o \u0111\u00f3 \u0111\u00e3 x\u1ea3y ra."]}},"comment":{"reference":"wp-includes\/js\/dist\/api-fetch.js"}} ); /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-includes/js/dist/api-fetch.min.js?ver=0fa4dabf8bf2c7adf21a" id="wp-api-fetch-js"></script> <script type="text/javascript" id="wp-api-fetch-js-after"> /* <![CDATA[ */ wp.apiFetch.use( wp.apiFetch.createRootURLMiddleware( "https://cls35.com/wp-json/" ) ); wp.apiFetch.nonceMiddleware = wp.apiFetch.createNonceMiddleware( "d2f6a80a76" ); wp.apiFetch.use( wp.apiFetch.nonceMiddleware ); wp.apiFetch.use( wp.apiFetch.mediaUploadMiddleware ); wp.apiFetch.nonceEndpoint = "https://cls35.com/wp-admin/admin-ajax.php?action=rest-nonce"; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" id="wc-settings-js-before"> /* <![CDATA[ */ var wcSettings = wcSettings || JSON.parse( decodeURIComponent( '%7B%22shippingCostRequiresAddress%22%3Afalse%2C%22adminUrl%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fcls35.com%5C%2Fwp-admin%5C%2F%22%2C%22countries%22%3A%7B%22SA%22%3A%22%5Cu1ea2%20R%5Cu1eadp%20Saudi%22%2C%22AF%22%3A%22Afghanistan%22%2C%22EG%22%3A%22Ai%20C%5Cu1eadp%22%2C%22AX%22%3A%22%5Cu00c5land%20Islands%22%2C%22AL%22%3A%22Albania%22%2C%22DZ%22%3A%22Algeria%22%2C%22AS%22%3A%22American%20Samoa%22%2C%22AD%22%3A%22Andorra%22%2C%22AO%22%3A%22Angola%22%2C%22AI%22%3A%22Anguilla%22%2C%22GB%22%3A%22Anh%20%28UK%29%22%2C%22AQ%22%3A%22Antarctica%22%2C%22AG%22%3A%22Antigua%20v%5Cu00e0%20Barbuda%22%2C%22AT%22%3A%22%5Cu00c1o%22%2C%22AR%22%3A%22Argentina%22%2C%22AM%22%3A%22Armenia%22%2C%22AW%22%3A%22Aruba%22%2C%22AZ%22%3A%22Azerbaijan%22%2C%22IN%22%3A%22%5Cu1ea4n%20%5Cu0110%5Cu1ed9%22%2C%22BS%22%3A%22Bahamas%22%2C%22BH%22%3A%22Bahrain%22%2C%22BD%22%3A%22Bangladesh%22%2C%22BB%22%3A%22Barbados%22%2C%22BY%22%3A%22Belarus%22%2C%22PW%22%3A%22Belau%22%2C%22BZ%22%3A%22Belize%22%2C%22BJ%22%3A%22Benin%22%2C%22BM%22%3A%22Bermuda%22%2C%22BT%22%3A%22Bhutan%22%2C%22BE%22%3A%22B%5Cu1ec9%22%2C%22BO%22%3A%22Bolivia%22%2C%22BQ%22%3A%22Bonaire%2C%20Saint%20Eustatius%20v%5Cu00e0%20Saba%22%2C%22BA%22%3A%22Bosnia%20v%5Cu00e0%20Herzegovina%22%2C%22BW%22%3A%22Botswana%22%2C%22PT%22%3A%22B%5Cu1ed3%20%5Cu0110%5Cu00e0o%20Nha%22%2C%22CI%22%3A%22B%5Cu1edd%20bi%5Cu1ec3n%20Ng%5Cu00e0%22%2C%22BR%22%3A%22Brazil%22%2C%22BN%22%3A%22Brunei%22%2C%22BG%22%3A%22Bulgaria%22%2C%22BF%22%3A%22Burkina%20Faso%22%2C%22BI%22%3A%22Burundi%22%2C%22UM%22%3A%22C%5Cu00e1c%20Ti%5Cu1ec3u%20%5Cu0111%5Cu1ea3o%20xa%20c%5Cu1ee7a%20Hoa%20K%5Cu1ef3%20%28US%29%22%2C%22AE%22%3A%22C%5Cu00e1c%20ti%5Cu1ec3u%20v%5Cu01b0%5Cu01a1ng%20qu%5Cu1ed1c%20%5Cu1ea2%20R%5Cu1eadp%22%2C%22CM%22%3A%22Cameroon%22%2C%22KH%22%3A%22Campuchia%22%2C%22CA%22%3A%22Canada%22%2C%22CV%22%3A%22Cape%20Verde%22%2C%22TD%22%3A%22Chad%22%2C%22CL%22%3A%22Chile%22%2C%22CX%22%3A%22Christmas%20Island%22%2C%22CO%22%3A%22Colombia%22%2C%22KM%22%3A%22Comoros%22%2C%22CG%22%3A%22Congo%20%28Brazzaville%29%22%2C%22CD%22%3A%22Congo%20%28Kinshasa%29%22%2C%22CR%22%3A%22Costa%20Rica%22%2C%22DO%22%3A%22C%5Cu1ed9ng%20h%5Cu00f2a%20Dominica%22%2C%22CZ%22%3A%22C%5Cu1ed9ng%20h%5Cu00f2a%20S%5Cu00e9c%22%2C%22CF%22%3A%22C%5Cu1ed9ng%20h%5Cu00f2a%20Trung%20Phi%22%2C%22HR%22%3A%22Croatia%22%2C%22CU%22%3A%22Cuba%22%2C%22CW%22%3A%22Cura%26Ccedil%3Bao%22%2C%22CY%22%3A%22Cyprus%22%2C%22DJ%22%3A%22Djibouti%22%2C%22DM%22%3A%22Dominica%22%2C%22TW%22%3A%22%5Cu0110%5Cu00e0i%20Loan%22%2C%22DK%22%3A%22%5Cu0110an%20M%5Cu1ea1ch%22%2C%22BV%22%3A%22%5Cu0110%5Cu1ea3o%20Bouvet%22%2C%22HM%22%3A%22%5Cu0110%5Cu1ea3o%20Heard%20v%5Cu00e0%20qu%5Cu1ea7n%20%5Cu0111%5Cu1ea3o%20McDonald%22%2C%22IM%22%3A%22%5Cu0110%5Cu1ea3o%20Man%22%2C%22WS%22%3A%22%5Cu0110%5Cu1ea3o%20Samoa%22%2C%22TL%22%3A%22%5Cu0110%5Cu00f4ng%20Timo%22%2C%22DE%22%3A%22%5Cu0110%5Cu1ee9c%22%2C%22EC%22%3A%22Ecuador%22%2C%22SV%22%3A%22El%20Salvador%22%2C%22ER%22%3A%22Eritrea%22%2C%22EE%22%3A%22Estonia%22%2C%22SZ%22%3A%22Eswatini%22%2C%22ET%22%3A%22Ethiopia%22%2C%22FJ%22%3A%22Fiji%22%2C%22GA%22%3A%22Gabon%22%2C%22GM%22%3A%22Gambia%22%2C%22GE%22%3A%22Georgia%22%2C%22GH%22%3A%22Ghana%22%2C%22GI%22%3A%22Gibraltar%22%2C%22GL%22%3A%22Greenland%22%2C%22GD%22%3A%22Grenada%22%2C%22GP%22%3A%22Guadeloupe%22%2C%22GU%22%3A%22Guam%22%2C%22GT%22%3A%22Guatemala%22%2C%22GG%22%3A%22Guernsey%22%2C%22GN%22%3A%22Guinea%22%2C%22GQ%22%3A%22Guinea%20X%5Cu00edch%20%5Cu0111%5Cu1ea1o%22%2C%22GW%22%3A%22Guinea-Bissau%22%2C%22GY%22%3A%22Guyana%22%2C%22GF%22%3A%22Guyane%20thu%5Cu1ed9c%20Ph%5Cu00e1p%22%2C%22NL%22%3A%22H%5Cu00e0%20Lan%22%2C%22HT%22%3A%22Haiti%22%2C%22KR%22%3A%22H%5Cu00e0n%20Qu%5Cu1ed1c%22%2C%22HN%22%3A%22Honduras%22%2C%22HK%22%3A%22H%5Cu1ed3ng%20K%5Cu00f4ng%22%2C%22HU%22%3A%22Hungary%22%2C%22GR%22%3A%22Hy%20L%5Cu1ea1p%22%2C%22IS%22%3A%22Iceland%22%2C%22ID%22%3A%22Indonesia%22%2C%22IR%22%3A%22Iran%22%2C%22IQ%22%3A%22Iraq%22%2C%22IE%22%3A%22Ireland%22%2C%22IL%22%3A%22Israel%22%2C%22JM%22%3A%22Jamaica%22%2C%22JE%22%3A%22Jersey%22%2C%22JO%22%3A%22Jordan%22%2C%22KZ%22%3A%22Kazakhstan%22%2C%22KE%22%3A%22Kenya%22%2C%22KI%22%3A%22Kiribati%22%2C%22KW%22%3A%22Kuwait%22%2C%22KG%22%3A%22Kyrgyzstan%22%2C%22IO%22%3A%22L%5Cu00e3nh%20th%5Cu1ed5%20%5Cu1ea4n%20%5Cu0110%5Cu1ed9%20D%5Cu01b0%5Cu01a1ng%20thu%5Cu1ed9c%20Anh%22%2C%22TF%22%3A%22L%5Cu00e3nh%20th%5Cu1ed5%20mi%5Cu1ec1n%20Nam%20n%5Cu01b0%5Cu1edbc%20Ph%5Cu00e1p%22%2C%22LA%22%3A%22L%5Cu00e0o%22%2C%22LV%22%3A%22Latvia%22%2C%22LB%22%3A%22Lebanon%22%2C%22LS%22%3A%22Lesotho%22%2C%22LR%22%3A%22Liberia%22%2C%22LY%22%3A%22Libya%22%2C%22LI%22%3A%22Liechtenstein%22%2C%22LT%22%3A%22Lithuania%22%2C%22LU%22%3A%22Luxembourg%22%2C%22MO%22%3A%22Ma%20Cao%22%2C%22MG%22%3A%22Madagascar%22%2C%22MW%22%3A%22Malawi%22%2C%22MY%22%3A%22Malaysia%22%2C%22MV%22%3A%22Maldives%22%2C%22ML%22%3A%22Mali%22%2C%22MT%22%3A%22Malta%22%2C%22MQ%22%3A%22Martinique%22%2C%22MR%22%3A%22Mauritania%22%2C%22MU%22%3A%22Mauritius%22%2C%22YT%22%3A%22Mayotte%22%2C%22MX%22%3A%22Mexico%22%2C%22FM%22%3A%22Micronesia%22%2C%22MD%22%3A%22Moldova%22%2C%22MC%22%3A%22Monaco%22%2C%22ME%22%3A%22Montenegro%22%2C%22MS%22%3A%22Montserrat%22%2C%22MA%22%3A%22Morocco%22%2C%22MZ%22%3A%22Mozambique%22%2C%22MN%22%3A%22M%5Cu00f4ng%20C%5Cu1ed5%22%2C%22US%22%3A%22M%5Cu1ef9%20%28US%29%22%2C%22MM%22%3A%22Myanmar%22%2C%22NO%22%3A%22Na%20Uy%22%2C%22GS%22%3A%22Nam%20Georgia%20v%5Cu00e0%20Qu%5Cu1ea7n%20%5Cu0111%5Cu1ea3o%20Nam%20Sandwich%22%2C%22ZA%22%3A%22Nam%20Phi%22%2C%22SS%22%3A%22Nam%20Sudan%22%2C%22NA%22%3A%22Namibia%22%2C%22NR%22%3A%22Nauru%22%2C%22NP%22%3A%22Nepal%22%2C%22NC%22%3A%22New%20Caledonia%22%2C%22NZ%22%3A%22New%20Zealand%22%2C%22RU%22%3A%22Nga%22%2C%22JP%22%3A%22Nh%5Cu1eadt%20B%5Cu1ea3n%22%2C%22NI%22%3A%22Nicaragua%22%2C%22NE%22%3A%22Niger%22%2C%22NG%22%3A%22Nigeria%22%2C%22NU%22%3A%22Niue%22%2C%22NF%22%3A%22Norfolk%20Island%22%2C%22MK%22%3A%22North%20Macedonia%22%2C%22OM%22%3A%22Oman%22%2C%22PK%22%3A%22Pakistan%22%2C%22PS%22%3A%22Palestinian%20Territory%22%2C%22PA%22%3A%22Panama%22%2C%22PG%22%3A%22Papua%20New%20Guinea%22%2C%22PY%22%3A%22Paraguay%22%2C%22PE%22%3A%22Peru%22%2C%22FR%22%3A%22Ph%5Cu00e1p%22%2C%22FI%22%3A%22Ph%5Cu1ea7n%20Lan%22%2C%22PL%22%3A%22Ph%5Cu1ea7n%20Lan%22%2C%22PH%22%3A%22Philippines%22%2C%22PN%22%3A%22Pitcairn%22%2C%22PF%22%3A%22Polynesia%20thu%5Cu1ed9c%20Ph%5Cu00e1p%22%2C%22PR%22%3A%22Puerto%20Rico%22%2C%22QA%22%3A%22Qatar%22%2C%22MP%22%3A%22Qu%5Cu1ea7n%20%5Cu0111%5Cu1ea3o%20B%5Cu1eafc%20Mariana%22%2C%22KY%22%3A%22Qu%5Cu1ea7n%20%5Cu0111%5Cu1ea3o%20Cayman%22%2C%22CC%22%3A%22Qu%5Cu1ea7n%20%5Cu0111%5Cu1ea3o%20Cocos%20%28Keeling%29%22%2C%22CK%22%3A%22Qu%5Cu1ea7n%20%5Cu0111%5Cu1ea3o%20Cook%22%2C%22FK%22%3A%22Qu%5Cu1ea7n%20%5Cu0111%5Cu1ea3o%20Falkland%22%2C%22FO%22%3A%22Qu%5Cu1ea7n%20%5Cu0111%5Cu1ea3o%20Faroe%22%2C%22MH%22%3A%22Qu%5Cu1ea7n%20%5Cu0111%5Cu1ea3o%20Marshall%22%2C%22SB%22%3A%22Qu%5Cu1ea7n%20%5Cu0111%5Cu1ea3o%20Solomon%22%2C%22RE%22%3A%22Reunion%22%2C%22RO%22%3A%22Romania%22%2C%22RW%22%3A%22Rwanda%22%2C%22ST%22%3A%22S%26atilde%3Bo%20Tom%26eacute%3B%20v%5Cu00e0%20Pr%26iacute%3Bncipe%22%2C%22BL%22%3A%22Saint%20Barth%26eacute%3Blemy%22%2C%22SH%22%3A%22Saint%20Helena%22%2C%22KN%22%3A%22Saint%20Kitts%20v%5Cu00e0%20Nevis%22%2C%22LC%22%3A%22Saint%20Lucia%22%2C%22SX%22%3A%22Saint%20Martin%20%28thu%5Cu1ed9c%20H%5Cu00e0%20Lan%29%22%2C%22PM%22%3A%22Saint%20Pierre%20v%5Cu00e0%20Miquelon%22%2C%22VC%22%3A%22Saint%20Vincent%20v%5Cu00e0%20Grenadines%22%2C%22MF%22%3A%22Saint-Martin%20%28thu%5Cu1ed9c%20Ph%5Cu00e1p%29%22%2C%22SM%22%3A%22San%20Marino%22%2C%22SN%22%3A%22Senegal%22%2C%22RS%22%3A%22Serbia%22%2C%22SC%22%3A%22Seychelles%22%2C%22SL%22%3A%22Sierra%20Leone%22%2C%22SG%22%3A%22Singapore%22%2C%22SK%22%3A%22Slovakia%22%2C%22SI%22%3A%22Slovenia%22%2C%22SO%22%3A%22Somalia%22%2C%22LK%22%3A%22Sri%20Lanka%22%2C%22SD%22%3A%22Sudan%22%2C%22SR%22%3A%22Suriname%22%2C%22SJ%22%3A%22Svalbard%20v%5Cu00e0%20Jan%20Mayen%22%2C%22SY%22%3A%22Syria%22%2C%22TJ%22%3A%22Tajikistan%22%2C%22TZ%22%3A%22Tanzania%22%2C%22ES%22%3A%22T%5Cu00e2y%20Ban%20Nha%22%2C%22TH%22%3A%22Th%5Cu00e1i%20Lan%22%2C%22TR%22%3A%22Th%5Cu1ed5%20Nh%5Cu0129%20K%5Cu1ef3%22%2C%22SE%22%3A%22Th%5Cu1ee5y%20%5Cu0110i%5Cu1ec3n%22%2C%22CH%22%3A%22Th%5Cu1ee5y%20S%5Cu0129%22%2C%22TG%22%3A%22Togo%22%2C%22TK%22%3A%22Tokelau%22%2C%22TO%22%3A%22Tonga%22%2C%22KP%22%3A%22Tri%5Cu1ec1u%20Ti%5Cu00ean%22%2C%22TT%22%3A%22Trinidad%20v%5Cu00e0%20Tobago%22%2C%22CN%22%3A%22Trung%20Qu%5Cu1ed1c%22%2C%22TN%22%3A%22Tunisia%22%2C%22TM%22%3A%22Turkmenistan%22%2C%22TC%22%3A%22Turks%20v%5Cu00e0%20qu%5Cu1ea7n%20%5Cu0111%5Cu1ea3o%20Caicos%22%2C%22TV%22%3A%22Tuvalu%22%2C%22AU%22%3A%22%5Cu00dac%22%2C%22UG%22%3A%22Uganda%22%2C%22UA%22%3A%22Ukraine%22%2C%22UY%22%3A%22Uruguay%22%2C%22UZ%22%3A%22Uzbekistan%22%2C%22VU%22%3A%22Vanuatu%22%2C%22VA%22%3A%22Vatican%22%2C%22VE%22%3A%22Venezuela%22%2C%22VN%22%3A%22Vi%5Cu1ec7t%20Nam%22%2C%22VG%22%3A%22Virgin%20Islands%20%28British%29%22%2C%22VI%22%3A%22Virgin%20Islands%20%28M%5Cu1ef9%29%22%2C%22WF%22%3A%22Wallis%20v%5Cu00e0%20Futuna%22%2C%22EH%22%3A%22Western%20Sahara%22%2C%22IT%22%3A%22%5Cu00dd%22%2C%22YE%22%3A%22Yemen%22%2C%22ZM%22%3A%22Zambia%22%2C%22ZW%22%3A%22Zimbabwe%22%7D%2C%22currency%22%3A%7B%22code%22%3A%22VND%22%2C%22precision%22%3A0%2C%22symbol%22%3A%22%5Cu20ab%22%2C%22symbolPosition%22%3A%22right_space%22%2C%22decimalSeparator%22%3A%22%2C%22%2C%22thousandSeparator%22%3A%22.%22%2C%22priceFormat%22%3A%22%252%24s%5Cu00a0%251%24s%22%7D%2C%22currentUserId%22%3A0%2C%22currentUserIsAdmin%22%3Afalse%2C%22dateFormat%22%3A%22j%20F%2C%20Y%22%2C%22homeUrl%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fcls35.com%5C%2F%22%2C%22locale%22%3A%7B%22siteLocale%22%3A%22vi%22%2C%22userLocale%22%3A%22vi%22%2C%22weekdaysShort%22%3A%5B%22CN%22%2C%22T2%22%2C%22T3%22%2C%22T4%22%2C%22T5%22%2C%22T6%22%2C%22T7%22%5D%7D%2C%22dashboardUrl%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fcls35.com%5C%2Fmy-account%5C%2F%22%2C%22orderStatuses%22%3A%7B%22pending%22%3A%22Ch%5Cu1edd%20thanh%20to%5Cu00e1n%22%2C%22processing%22%3A%22%5Cu0110ang%20x%5Cu1eed%20l%5Cu00fd%22%2C%22on-hold%22%3A%22T%5Cu1ea1m%20gi%5Cu1eef%22%2C%22completed%22%3A%22%5Cu0110%5Cu00e3%20ho%5Cu00e0n%20th%5Cu00e0nh%22%2C%22cancelled%22%3A%22%5Cu0110%5Cu00e3%20h%5Cu1ee7y%22%2C%22refunded%22%3A%22%5Cu0110%5Cu00e3%20ho%5Cu00e0n%20l%5Cu1ea1i%20ti%5Cu1ec1n%22%2C%22failed%22%3A%22Th%5Cu1ea5t%20b%5Cu1ea1i%22%2C%22checkout-draft%22%3A%22Draft%22%7D%2C%22placeholderImgSrc%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fcls35.com%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2Fwoocommerce-placeholder-300x300.png%22%2C%22productsSettings%22%3A%7B%22cartRedirectAfterAdd%22%3Afalse%7D%2C%22siteTitle%22%3A%22Si%5Cu00eau%20th%5Cu1ecb%20Minimart%20CLS35%22%2C%22storePages%22%3A%7B%22myaccount%22%3A%7B%22id%22%3A11%2C%22title%22%3A%22My%20account%22%2C%22permalink%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fcls35.com%5C%2Fmy-account%5C%2F%22%7D%2C%22shop%22%3A%7B%22id%22%3A8%2C%22title%22%3A%22Shop%22%2C%22permalink%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fcls35.com%5C%2Fshop%5C%2F%22%7D%2C%22cart%22%3A%7B%22id%22%3A9%2C%22title%22%3A%22Cart%22%2C%22permalink%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fcls35.com%5C%2Fcart%5C%2F%22%7D%2C%22checkout%22%3A%7B%22id%22%3A10%2C%22title%22%3A%22Checkout%22%2C%22permalink%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fcls35.com%5C%2Fcheckout%5C%2F%22%7D%2C%22privacy%22%3A%7B%22id%22%3A3%2C%22title%22%3A%22CH%5Cu00cdNH%20S%5Cu00c1CH%20B%5Cu1ea2O%20M%5Cu1eacT%20TH%5Cu00d4NG%20TIN%20C%5Cu00c1%20NH%5Cu00c2N%20C%5Cu1ee6A%20KH%5Cu00c1CH%20H%5Cu00c0NG%22%2C%22permalink%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fcls35.com%5C%2Fchinh-sach-bao-mat%5C%2F%22%7D%2C%22terms%22%3A%7B%22id%22%3A0%2C%22title%22%3A%22%22%2C%22permalink%22%3Afalse%7D%7D%2C%22wcAssetUrl%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fcls35.com%5C%2Fwp-content%5C%2Fplugins%5C%2Fwoocommerce%5C%2Fassets%5C%2F%22%2C%22wcVersion%22%3A%228.5.2%22%2C%22wpLoginUrl%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fcls35.com%5C%2Fwp-login.php%22%2C%22wpVersion%22%3A%226.4.3%22%2C%22collectableMethodIds%22%3A%5B%5D%2C%22admin%22%3A%7B%22wccomHelper%22%3A%7B%22isConnected%22%3Afalse%2C%22connectURL%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fcls35.com%5C%2Fwp-admin%5C%2Fadmin.php%3Fpage%3Dwc-addons%26section%3Dhelper%26wc-helper-connect%3D1%26wc-helper-nonce%3D91922a3132%22%2C%22userEmail%22%3A%22%22%2C%22userAvatar%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fsecure.gravatar.com%5C%2Favatar%5C%2F%3Fs%3D48%26d%3Dmm%26r%3Dg%22%2C%22storeCountry%22%3A%22VN%22%2C%22inAppPurchaseURLParams%22%3A%7B%22wccom-site%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fcls35.com%22%2C%22wccom-back%22%3A%22%252F1-trieu-ty-dong-du-no-trai-phieu-doanh-nghiep-rieng-le%252F%22%2C%22wccom-woo-version%22%3A%228.5.2%22%2C%22wccom-connect-nonce%22%3A%2291922a3132%22%7D%7D%2C%22_feature_nonce%22%3A%222a54716dbc%22%2C%22alertCount%22%3A%221%22%2C%22visibleTaskListIds%22%3A%5B%22setup%22%2C%22extended%22%5D%7D%7D' ) ); /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/client/blocks/wc-settings.js?ver=07c2f0675ddd247d2325" id="wc-settings-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-includes/js/dist/data-controls.min.js?ver=fe4ccc8a1782ea8e2cb1" id="wp-data-controls-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-includes/js/dist/html-entities.min.js?ver=36a4a255da7dd2e1bf8e" id="wp-html-entities-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-includes/js/dist/notices.min.js?ver=38e88f4b627cf873edd0" id="wp-notices-js"></script> <script type="text/javascript" id="wc-blocks-middleware-js-before"> /* <![CDATA[ */ var wcBlocksMiddlewareConfig = { storeApiNonce: 'c18fbf3cee', wcStoreApiNonceTimestamp: '1707159040' }; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/client/blocks/wc-blocks-middleware.js?ver=ca04183222edaf8a26be" id="wc-blocks-middleware-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/client/blocks/wc-blocks-data.js?ver=c96aba0171b12e03b8a6" id="wc-blocks-data-store-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-includes/js/dist/dom-ready.min.js?ver=392bdd43726760d1f3ca" id="wp-dom-ready-js"></script> <script type="text/javascript" id="wp-a11y-js-translations"> /* <![CDATA[ */ ( function( domain, translations ) { var localeData = translations.locale_data[ domain ] || translations.locale_data.messages; localeData[""].domain = domain; wp.i18n.setLocaleData( localeData, domain ); } )( "default", {"translation-revision-date":"2023-07-15 15:30:50+0000","generator":"GlotPress\/4.0.0-alpha.4","domain":"messages","locale_data":{"messages":{"":{"domain":"messages","plural-forms":"nplurals=1; plural=0;","lang":"vi_VN"},"Notifications":["Th\u00f4ng b\u00e1o"]}},"comment":{"reference":"wp-includes\/js\/dist\/a11y.js"}} ); /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-includes/js/dist/a11y.min.js?ver=7032343a947cfccf5608" id="wp-a11y-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-includes/js/dist/primitives.min.js?ver=6984e6eb5d6157c4fe44" id="wp-primitives-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-includes/js/dist/warning.min.js?ver=122829a085511691f14d" id="wp-warning-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/client/blocks/blocks-components.js?ver=b165bb2bd213326d7f31" id="wc-blocks-components-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/client/blocks/blocks-checkout.js?ver=9f469ef17beaf7c51576" id="wc-blocks-checkout-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/order-attribution-blocks.min.js?ver=8.5.2" id="wc-order-attribution-blocks-js"></script> <script type="text/javascript" id="rocket-browser-checker-js-after"> /* <![CDATA[ */ "use strict";var _createClass=function(){function defineProperties(target,props){for(var i=0;i<props.length;i++){var descriptor=props[i];descriptor.enumerable=descriptor.enumerable||!1,descriptor.configurable=!0,"value"in descriptor&&(descriptor.writable=!0),Object.defineProperty(target,descriptor.key,descriptor)}}return function(Constructor,protoProps,staticProps){return protoProps&&defineProperties(Constructor.prototype,protoProps),staticProps&&defineProperties(Constructor,staticProps),Constructor}}();function _classCallCheck(instance,Constructor){if(!(instance instanceof Constructor))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}var RocketBrowserCompatibilityChecker=function(){function RocketBrowserCompatibilityChecker(options){_classCallCheck(this,RocketBrowserCompatibilityChecker),this.passiveSupported=!1,this._checkPassiveOption(this),this.options=!!this.passiveSupported&&options}return _createClass(RocketBrowserCompatibilityChecker,[{key:"_checkPassiveOption",value:function(self){try{var options={get passive(){return!(self.passiveSupported=!0)}};window.addEventListener("test",null,options),window.removeEventListener("test",null,options)}catch(err){self.passiveSupported=!1}}},{key:"initRequestIdleCallback",value:function(){!1 in window&&(window.requestIdleCallback=function(cb){var start=Date.now();return setTimeout(function(){cb({didTimeout:!1,timeRemaining:function(){return Math.max(0,50-(Date.now()-start))}})},1)}),!1 in window&&(window.cancelIdleCallback=function(id){return clearTimeout(id)})}},{key:"isDataSaverModeOn",value:function(){return"connection"in navigator&&!0===navigator.connection.saveData}},{key:"supportsLinkPrefetch",value:function(){var elem=document.createElement("link");return elem.relList&&elem.relList.supports&&elem.relList.supports("prefetch")&&window.IntersectionObserver&&"isIntersecting"in IntersectionObserverEntry.prototype}},{key:"isSlowConnection",value:function(){return"connection"in navigator&&"effectiveType"in navigator.connection&&("2g"===navigator.connection.effectiveType||"slow-2g"===navigator.connection.effectiveType)}}]),RocketBrowserCompatibilityChecker}(); /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" id="rocket-preload-links-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var RocketPreloadLinksConfig = {"excludeUris":"\/(?:.+\/)?feed(?:\/(?:.+\/?)?)?$|\/(?:.+\/)?embed\/|\/checkout\/??(.*)|\/cart\/?|\/my-account\/??(.*)|\/wc-api\/v(.*)|\/(index.php\/)?(.*)wp-json(\/.*|$)|\/refer\/|\/go\/|\/recommend\/|\/recommends\/","usesTrailingSlash":"1","imageExt":"jpg|jpeg|gif|png|tiff|bmp|webp|avif|pdf|doc|docx|xls|xlsx|php","fileExt":"jpg|jpeg|gif|png|tiff|bmp|webp|avif|pdf|doc|docx|xls|xlsx|php|html|htm","siteUrl":"https:\/\/cls35.com","onHoverDelay":"100","rateThrottle":"3"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" id="rocket-preload-links-js-after"> /* <![CDATA[ */ (function() { "use strict";var r="function"==typeof Symbol&&"symbol"==typeof Symbol.iterator?function(e){return typeof e}:function(e){return e&&"function"==typeof Symbol&&e.constructor===Symbol&&e!==Symbol.prototype?"symbol":typeof e},e=function(){function i(e,t){for(var n=0;n<t.length;n++){var i=t[n];i.enumerable=i.enumerable||!1,i.configurable=!0,"value"in i&&(i.writable=!0),Object.defineProperty(e,i.key,i)}}return function(e,t,n){return t&&i(e.prototype,t),n&&i(e,n),e}}();function i(e,t){if(!(e instanceof t))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}var t=function(){function n(e,t){i(this,n),this.browser=e,this.config=t,this.options=this.browser.options,this.prefetched=new Set,this.eventTime=null,this.threshold=1111,this.numOnHover=0}return e(n,[{key:"init",value:function(){!this.browser.supportsLinkPrefetch()||this.browser.isDataSaverModeOn()||this.browser.isSlowConnection()||(this.regex={excludeUris:RegExp(this.config.excludeUris,"i"),images:RegExp(".("+this.config.imageExt+")$","i"),fileExt:RegExp(".("+this.config.fileExt+")$","i")},this._initListeners(this))}},{key:"_initListeners",value:function(e){-1<this.config.onHoverDelay&&document.addEventListener("mouseover",e.listener.bind(e),e.listenerOptions),document.addEventListener("mousedown",e.listener.bind(e),e.listenerOptions),document.addEventListener("touchstart",e.listener.bind(e),e.listenerOptions)}},{key:"listener",value:function(e){var t=e.target.closest("a"),n=this._prepareUrl(t);if(null!==n)switch(e.type){case"mousedown":case"touchstart":this._addPrefetchLink(n);break;case"mouseover":this._earlyPrefetch(t,n,"mouseout")}}},{key:"_earlyPrefetch",value:function(t,e,n){var i=this,r=setTimeout(function(){if(r=null,0===i.numOnHover)setTimeout(function(){return i.numOnHover=0},1e3);else if(i.numOnHover>i.config.rateThrottle)return;i.numOnHover++,i._addPrefetchLink(e)},this.config.onHoverDelay);t.addEventListener(n,function e(){t.removeEventListener(n,e,{passive:!0}),null!==r&&(clearTimeout(r),r=null)},{passive:!0})}},{key:"_addPrefetchLink",value:function(i){return this.prefetched.add(i.href),new Promise(function(e,t){var n=document.createElement("link");n.rel="prefetch",n.href=i.href,n.onload=e,n.onerror=t,document.head.appendChild(n)}).catch(function(){})}},{key:"_prepareUrl",value:function(e){if(null===e||"object"!==(void 0===e?"undefined":r(e))||!1 in e||-1===["http:","https:"].indexOf(e.protocol))return null;var t=e.href.substring(0,this.config.siteUrl.length),n=this._getPathname(e.href,t),i={original:e.href,protocol:e.protocol,origin:t,pathname:n,href:t+n};return this._isLinkOk(i)?i:null}},{key:"_getPathname",value:function(e,t){var n=t?e.substring(this.config.siteUrl.length):e;return n.startsWith("/")||(n="/"+n),this._shouldAddTrailingSlash(n)?n+"/":n}},{key:"_shouldAddTrailingSlash",value:function(e){return this.config.usesTrailingSlash&&!e.endsWith("/")&&!this.regex.fileExt.test(e)}},{key:"_isLinkOk",value:function(e){return null!==e&&"object"===(void 0===e?"undefined":r(e))&&(!this.prefetched.has(e.href)&&e.origin===this.config.siteUrl&&-1===e.href.indexOf("?")&&-1===e.href.indexOf("#")&&!this.regex.excludeUris.test(e.href)&&!this.regex.images.test(e.href))}}],[{key:"run",value:function(){"undefined"!=typeof RocketPreloadLinksConfig&&new n(new RocketBrowserCompatibilityChecker({capture:!0,passive:!0}),RocketPreloadLinksConfig).init()}}]),n}();t.run(); }()); /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" id="yith-wcqv-frontend-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var yith_qv = {"ajaxurl":"\/wp-admin\/admin-ajax.php","loader":"https:\/\/cls35.com\/wp-content\/plugins\/yith-woocommerce-quick-view\/assets\/image\/qv-loader.gif","lang":""}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-content/plugins/yith-woocommerce-quick-view/assets/js/frontend.min.js?ver=1.35.0" id="yith-wcqv-frontend-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-content/themes/supermarket/js/supermarket-main.js?ver=6.4.3" id="supermarket-main-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-content/themes/supermarket/assets/sticky/jquery.sticky.min.js?ver=6.4.3" id="jquery-sticky-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-content/themes/supermarket/assets/sticky/sticky-settings.js?ver=6.4.3" id="supermarket-sticky-settings-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-content/themes/supermarket/js/navigation.js?ver=6.4.3" id="supermarket-navigation-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-content/themes/supermarket/js/jquery.flexslider-min.js?ver=6.4.3" id="jquery-flexslider-js"></script> <script type="text/javascript" id="supermarket-slider-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var supermarket_slider_value = {"supermarket_animation_effect":"fade","supermarket_slideshowSpeed":"5000","supermarket_animationSpeed":"700"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-content/themes/supermarket/js/flexslider-setting.js?ver=6.4.3" id="supermarket-slider-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-content/themes/supermarket/assets/countdown/jquery.countdown.min.js?ver=6.4.3" id="jquery-countdown-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-content/themes/supermarket/assets/countdown/counter-settings.js?ver=6.4.3" id="supermarket-counter-settings-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-content/themes/supermarket/js/skip-link-focus-fix.js?ver=6.4.3" id="supermarket-skip-link-focus-fix-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=6.4.3" id="comment-reply-js" async="async" data-wp-strategy="async"></script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-includes/js/hoverIntent.min.js?ver=1.10.2" id="hoverIntent-js"></script> <script type="text/javascript" id="megamenu-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var megamenu = {"timeout":"300","interval":"100"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-content/plugins/megamenu/js/maxmegamenu.js?ver=3.3.1" id="megamenu-js"></script> <script type="text/javascript" id="wc-cart-fragments-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var wc_cart_fragments_params = {"ajax_url":"\/wp-admin\/admin-ajax.php","wc_ajax_url":"\/?wc-ajax=%%endpoint%%","cart_hash_key":"wc_cart_hash_b42a95ed00aeb498ff30ce619674e457","fragment_name":"wc_fragments_b42a95ed00aeb498ff30ce619674e457","request_timeout":"5000"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/cart-fragments.min.js?ver=8.5.2" id="wc-cart-fragments-js" defer="defer" data-wp-strategy="defer"></script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-includes/js/underscore.min.js?ver=1.13.4" id="underscore-js"></script> <script type="text/javascript" id="wp-util-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var _wpUtilSettings = {"ajax":{"url":"\/wp-admin\/admin-ajax.php"}}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-includes/js/wp-util.min.js?ver=6.4.3" id="wp-util-js"></script> <script type="text/javascript" id="wc-add-to-cart-variation-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var wc_add_to_cart_variation_params = {"wc_ajax_url":"\/?wc-ajax=%%endpoint%%","i18n_no_matching_variations_text":"R\u1ea5t ti\u1ebfc, kh\u00f4ng c\u00f3 s\u1ea3n ph\u1ea9m n\u00e0o ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi l\u1ef1a ch\u1ecdn c\u1ee7a b\u1ea1n. H\u00e3y ch\u1ecdn m\u1ed9t ph\u01b0\u01a1ng th\u1ee9c k\u1ebft h\u1ee3p kh\u00e1c.","i18n_make_a_selection_text":"Ch\u1ecdn c\u00e1c t\u00f9y ch\u1ecdn cho s\u1ea3n ph\u1ea9m tr\u01b0\u1edbc khi cho s\u1ea3n ph\u1ea9m v\u00e0o gi\u1ecf h\u00e0ng c\u1ee7a b\u1ea1n.","i18n_unavailable_text":"R\u1ea5t ti\u1ebfc, s\u1ea3n ph\u1ea9m n\u00e0y hi\u1ec7n kh\u00f4ng t\u1ed3n t\u1ea1i. H\u00e3y ch\u1ecdn m\u1ed9t ph\u01b0\u01a1ng th\u1ee9c k\u1ebft h\u1ee3p kh\u00e1c."}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/add-to-cart-variation.min.js?ver=8.5.2" id="wc-add-to-cart-variation-js" defer="defer" data-wp-strategy="defer"></script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/zoom/jquery.zoom.min.js?ver=1.7.21-wc.8.5.2" id="zoom-js" defer="defer" data-wp-strategy="defer"></script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/photoswipe/photoswipe.min.js?ver=4.1.1-wc.8.5.2" id="photoswipe-js" defer="defer" data-wp-strategy="defer"></script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/photoswipe/photoswipe-ui-default.min.js?ver=4.1.1-wc.8.5.2" id="photoswipe-ui-default-js" defer="defer" data-wp-strategy="defer"></script> <script type="text/javascript" id="wc-single-product-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var wc_single_product_params = {"i18n_required_rating_text":"Vui l\u00f2ng ch\u1ecdn m\u1ed9t m\u1ee9c \u0111\u00e1nh gi\u00e1","review_rating_required":"yes","flexslider":{"rtl":false,"animation":"slide","smoothHeight":true,"directionNav":false,"controlNav":"thumbnails","slideshow":false,"animationSpeed":500,"animationLoop":false,"allowOneSlide":false},"zoom_enabled":"1","zoom_options":[],"photoswipe_enabled":"1","photoswipe_options":{"shareEl":false,"closeOnScroll":false,"history":false,"hideAnimationDuration":0,"showAnimationDuration":0},"flexslider_enabled":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://cls35.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/single-product.min.js?ver=8.5.2" id="wc-single-product-js" defer="defer" data-wp-strategy="defer"></script> <script>window.lazyLoadOptions=[{elements_selector:"img[data-lazy-src],.rocket-lazyload,iframe[data-lazy-src]",data_src:"lazy-src",data_srcset:"lazy-srcset",data_sizes:"lazy-sizes",class_loading:"lazyloading",class_loaded:"lazyloaded",threshold:300,callback_loaded:function(element){if(element.tagName==="IFRAME"&&element.dataset.rocketLazyload=="fitvidscompatible"){if(element.classList.contains("lazyloaded")){if(typeof window.jQuery!="undefined"){if(jQuery.fn.fitVids){jQuery(element).parent().fitVids()}}}}}},{elements_selector:".rocket-lazyload",data_src:"lazy-src",data_srcset:"lazy-srcset",data_sizes:"lazy-sizes",class_loading:"lazyloading",class_loaded:"lazyloaded",threshold:300,}];window.addEventListener('LazyLoad::Initialized',function(e){var lazyLoadInstance=e.detail.instance;if(window.MutationObserver){var observer=new MutationObserver(function(mutations){var image_count=0;var iframe_count=0;var rocketlazy_count=0;mutations.forEach(function(mutation){for(var i=0;i<mutation.addedNodes.length;i++){if(typeof mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName!=='function'){continue} if(typeof mutation.addedNodes[i].getElementsByClassName!=='function'){continue} images=mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName('img');is_image=mutation.addedNodes[i].tagName=="IMG";iframes=mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName('iframe');is_iframe=mutation.addedNodes[i].tagName=="IFRAME";rocket_lazy=mutation.addedNodes[i].getElementsByClassName('rocket-lazyload');image_count+=images.length;iframe_count+=iframes.length;rocketlazy_count+=rocket_lazy.length;if(is_image){image_count+=1} if(is_iframe){iframe_count+=1}}});if(image_count>0||iframe_count>0||rocketlazy_count>0){lazyLoadInstance.update()}});var b=document.getElementsByTagName("body")[0];var config={childList:!0,subtree:!0};observer.observe(b,config)}},!1)</script><script data-no-minify="1" async src="https://cls35.com/wp-content/plugins/wp-rocket/assets/js/lazyload/17.8.3/lazyload.min.js"></script></body> </html> <!-- This website is like a Rocket, isn't it? Performance optimized by WP Rocket. Learn more: https://wp-rocket.me - Debug: cached@1707159041 -->